λ ~ viditelné, neviditelné | výstava

26.09.2018 - 26.10.2018Výtvarné umění

BLUDNÝ KÁMEN vás zve na výstavu λ ~ viditelné, neviditelné.

Umělci: Jana Bernartová, Martin Janíček, Pavel Korbička, Richard Loskot, Libor Novotný, Jitka Rufferová, Jiří Suchánek Výstava λ ~ viditelné, neviditelné představuje různé pojetí světla jako specifického média, materiálu, který vstupuje do interakce s daným prostorem, architekturou a návštěvníkem. Světlo je užito na základě vlastních daností, jako materiál sui generis. Některé instalace v proměňujícím se světle výrazně mění svou podobu i obsahy, některé při absenci světla zanikají. Výstava není představením tvorby jednotlivých autorů, ale spíše pohledem na možnosti jevu, jehož duchovní rozměr byl objeven dávno ve středověku, který však vždy proměňoval svou funkci, až se stal mimo jiné nepostradatelným nástrojem pro dnešní komerční svět a reklamu, a ve větším měřítku dokonce nechtěným průvodcem rozvoje civilizace, znečišťujícím přirozené prostředí. Výstava prezentuje několik autorů střední generace, kteří se světelnou tvorbou zabývají již dlouhou dobu jako jednou z hlavních linií jejich umělecké praxe, představuje rovněž mladé tvůrce, kterým je práce se světlem jednou z možností nebo východiskem k dalšímu experimentování a prozkoumávání samotného média. Výstava reprezentuje pojetí světla jako specifického prostředí, jako konceptuální instalace nebo instalace představující komplexnější realitu, jako ozvláštněné utilitární objekty či objekty ztělesňující např. pohyb lidského těla. Výstavu, v jejímž názvu lze spatřovat důraz na fyzikální kvalitu tematizovaného světla, můžeme chápat jako určité dovršení systematické výstavní práce Bludného kamene v oblasti intermédií.λ ~ viditelné, neviditelné | výstava - www.iUmeni.cz (26.09.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

SÓLO: Jakub Roztočil