Ve světle tma / Pavla Vachunová

Výtvarné umění 15.6.2024 - 15.9.2024 • Uprkova 2, Hodonín, Česká republika

Výstava Ve světle tma je poetickou výpovědí o hledání skryté krásy a nalézání nových hodnot prostřednictvím ženské intuice a schopnosti vnímat svět v detailu i celku souběžně.

Více informací

Výstavní titul Ve světle tma v sobě obsahuje určitý tajemný protimluv, který metaforicky odráží mnohovrstevnatou tvůrčí senzualitu Pavly Vachunové, jež se dlouhodobě a se stále překvapující inovativností věnuje porcelánu. Umělkyně se nespokojuje pouze s tradičním zpracováním, ale neustále prozkoumává možnosti porcelánové matérie v různých obdobách počínaje tekutou formou přes designové produkty až po sochařské objekty a instalace, v nichž významnou úlohu hraje procesuálnost, tj. proměna dané hmoty v čase. Autorka neváhá kombinovat porcelán i s dalšími materiály jako recyklovaný vosk ze hřbitova či organické komponenty, např. umělé vlasy či chlupy. Vosk původně určen pouze pro technologický postup se stává další uměleckou složkou. Vachunová jednoduše zkouší, co materiál konstrukčně i formálně unese. Zabývá se také účinky barev. Své objekty glazurou stínuje, kaligraficky koloruje, nebo vytváří kontrasty bílého porcelánu a porcelánu obarveného černými pigmenty. Výsledkem jsou neobvyklé a esteticky silně působící artefakty. Pavla Vachunová při realizaci svých výstav často oslovuje kolegy z jiných uměleckých disciplín. Ke konceptu Ve světle tma tentokrát přizvala scénografku a interiérovou designérku Radku Vyplašilovou, aby společně zabydlely výstavní prostor na míru vytvořeným fundusem. Architektonický návrh Vyplašilové operuje se sytou „Kleinovskou modří“ odkazující jednak k svobodomyslnosti a spirituálnosti, současně však i k tradičnímu modrému zdobení českého porcelánu u tzv. cibuláků. Strukturovaná organizace prostoru, kde dominantní pozici zaujímá kostka, pomáhá výstavu rozčlenit do několika světelně – expozičních situací, v nichž jsou modulárně prezentovány dva nejnovější projekty Pavly Vachunové, jimiž jsou Relikvie a Struktury (Trialog).

Ve světle tma / Pavla Vachunová


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail