Ve světle geometrie

Výtvarné umění 22.9.2021 - 12.10.2021 • Nádražní 203, Měšice, Česká republika

Srovnání myšlenkových východisek a přístupu k tvorbě dvou předních českých představitelů geometrické abstrakce.

Vztah mezi díly Jiřího Matějů a Daniela Hanzlíka akcentuje souvztažnost mezi světlem a jeho šířením v malbě. Ačkoli je vztah obou autorů blízký v osobní rovině, autorské přístupy ke světlu a jeho vlastnostem jsou výrazně odlišné. Jiří Matějů pracuje především s prostředím geometrické pravidelnosti. Obrazový plán člení ve většině případů horizontálně, avšak někdy přidává i vertikály, jako například v sérii Okno z let 2006–2008. Toto precizní členění obrazového plánu je umocněno často nečekanou barevnou kombinací, která pomocí kontrastů dokáže navodit optické efekty, jež jsou definovány přísným geometrickým rastrem a navozují dojem světelné modelace celku. Typickými pracemi jsou díla ze série Do světla z roku 2007. Autor v nich nenásilnou formou zpřítomňuje světlo. Světlo má pomyslný statut zdánlivě příbuzného jevu. Vychází z hloubky, funguje konstantně a jistě. Ačkoli fyzicky nevystopujeme jeho zdroj, nebo jakýkoliv pevný a hmatatelný záznam, cítíme jistotu v jeho trvání a existenci. Jiří Matějů zpřítomňuje světlo jako součást univerza. Světlo v jeho podání velmi jednoduše, přirozeně a neodmyslitelně existuje. V prostoru, obraze a světě.

Další události

Výtvarné umění

Ester Knapová – Zimní jablka

11.1.2024 - 25.2.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Ester Knapové v Trafo Gallery

Detail
Výtvarné umění

Patrik Hábl | Cesta do dalekého Horozemí

10.11.2023 - 25.2.2024
Liberec · Oblastní galerie Liberec

Lyricko-meditativní krajiny Patrika Hábla komponované často v dlouhých, zdánlivě nekonečných vrstvách představují jeden z nejvýraznějších pólů současn …

Detail
Výtvarné umění

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

2.11.2023 - 25.2.2024
Ostrava · PLATO

Prezentace laureáta a laureátek nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro autorky a autory do 35 let.

Detail
Výtvarné umění

Katharina Grosse Warum Drei Töne Kein Dr …

1.11.2023 - 25.2.2024
Viena · Albertina

Katharina Grosse (*1961, Freiburg i. Br.) je jednou z nejvýznamnějších umělkyň naší doby.

Detail
Výtvarné umění

Přístavy neklidu / Art brut v Polsku

19.10.2023 - 25.2.2024
Olomouc · Muzeum umění Olomouc

Fenomén art brut začal být v Polsku objevován v posledních desetiletích díky zaníceným galeristům, sběratelům (např. Leszek Macak), ale také psychiatr …

Detail