Válečný mrak

Výtvarné umění 10.4.2015 - 7.6.2015 • Jurečkova 9, Ostrava, Česká republika

Výstavu Válečný mrak uvádí Galerie výtvarného umění v Ostravě při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války

Výstava mapuje uměleckou reflexi dusivého klimatu Protektorátu a válečných hrůz, jak ji zrcadlí díla, která ve svých sbírkách uchovává ostravská krajská galerie. Projekt veřejnosti představí zcela zásadní umělecká díla z bohaté autorské kolekce.
Název výstavy je inspirován slavným obrazem Mrak Josefa Čapka, který již v roce 1933 intuitivně reagoval na blížící se válečné nebezpečí. Diváci na výstavě uvidí jak umělecká díla reflektující tísnivou atmosféru konce 30. let před vypuknutím samotného konfliktu, jako je Člověk a smrt z roku 1939 od Emila Filly, tak díla vystihující období Protektorátu. Ta reprezentuje na jedné straně civilně pojatý Pražský hrad z roku 1942 od Františka Hudečka, ale také třeba Dolorosa Karla Lidického z roku 1942, která zračí snahu o znovunalezení ztracené naděje v návratu k náboženství. Třetí rovinu výstavy tvoří díla autorů, kteří válečné útrapy zažívali na vlastní kůži, například Z Osvětimi od Viléma Wünscheho z roku 1942.
Na výstavě budou prezentovány grafiky, malby i sochy a návštěvníci spatří díla od klíčových autorů Československa i regionu, jako byli Jaroslav Kapec, František Muzika, František Tichý, Helena Salichová, Václav Tikal, Vincenc Hložník, Ladislav Zívr, Jindřich Wielgus a další.

Další události

Výtvarné umění

Der Pirnaer Kunstmarkt

9.12.2023 - 10.12.2023
Litomyšl · Iščuk Sergej

Sergej Iščuk se zůčastní prodejní výstavy umění v německé Pirně (nedaleko Drážďan).

Detail
Fotografie

Jiří Nováček: Verloren

26.10.2023 - 10.12.2023
JIhlava · Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Autorská výstava „Verloren“ Jiřího Nováčka objevuje svými záběry v „rozhodujících okamžicích“ především obyvatele starého kontinentu jako protagonisty …

Detail
Fotografie

Jaroslav Kučera: Lidé, které jsem potkal

14.9.2023 - 10.12.2023
Mělník · Galerie Ve Věži

Výstava je výběrem z dosavadního díla Jaroslava Kučery od počátku 70. let minulého století, vedeným napříč autorovými tematickými cykly.

Detail
Užitné umění

První dámy – móda a styl

12.5.2023 - 10.12.2023
Praha · Národní muzeum

Navštivte jedinečnou výstavu, která vás provede oděvní etiketou manželek českých a československých prezidentů

Detail
Výtvarné umění

Tělo na tělo – Anežka Kůlová

14.12.2023
Praha · Bid4Auction

Aukce série osmi děl Anežky Kůlové

Detail