Václav Krůček

14.01.2016 - 05.03.2016Výtvarné umění

Křehké reliéfy Václava Krůčka tiše souzní se vzdušným prostorem Galerie Závodný

Plynutí času se zpomaluje, viděné obrysy i tušené chvění na pomezí světla a stínu utváří nové vazby a souvislosti, divák je vtažen do neprobádaného prostoru za obrazem...
Václav Krůček, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze /1975 - 1981/, se zabývá hledáním možností a účinků prostorové spodoby kresebného záznamu. Prostříhává, prolamuje, a moduluje prefabrikované kovové rastry, natírá je akrylovou barvou a umísťuje je jako reliéfy před bílý povrch stěn.
Sepětí stěny a reliéfu je velmi podstatné, kovová mřížka se rozostřuje a rozplývá před bílým pozadím. V odstupu reliéfu od stěny, úmyslně utvořeném prostoru, vzniká nový obraz.
Tento se proměňuje a vyvíjí v závislosti na mnoha faktorech: pozici diváka, denní době, intenzitě světla, ročním období... Vynořuje se z mlžného prostoru a není jen výsledkem skutečně viděného výjevu. Tušené a senzitivně vnímané souvislosti umožňují divákům jejich osobní interpretaci i osobní introspekci, v mentální rovině modifikují působení celého výjevu a zprostředkovávají divákům ojedinělou možnost přiblížit jejich vlastní interpretaci díla k filmovému záběru.
I díky těmto kvalitám se Václav Krůček zaměřuje i na filmové záznamy. Jeho statické záznamy projektů, které jsou v nízkém rozlišení promítány do místa, kde vznikaly, posilují imaginaci a senzitivitu diváka. V současné době dokončuje Václav Krůček doktorandské studium na katedře filmových studií na FF KU v Praze.
Václav Krůček patří k nemnoha českým výtvarníkům, kteří si jako způsob vyjádření zvolili minimalistické a reduktivní prostředky. Úspornost ve vyjádření ale nezmenšuje poetičnost a lyričnost jeho prací.
Václav Krůček žil a tvořil mezi léty 1987 - 1994 v Austrálii a 1996 - 1997 ve Spojených státech amerických.
V současnosti žije a tvoří převážně v Praze, jeho díla jsou zastoupena v celé řadě privátních i institucionálních sbírek.17.06.2021 - 14.08.2021AD DEKKERS & TOMAS RAJLICH
15.10.2020 - 15.11.2020STANISLAV KOLÍBAL & ACHILLE PERILLI
29.07.2020 - 09.10.2020HANS-JÖRG GLATTFELDER
28.02.2019 - 13.04.2019Harmut Böhm
13.12.2018 - 03.02.2019Fabrice Aunaut
23.08.2018 - 06.10.2018Zbyněk Sekal 95
21.09.2017 - 04.11.2017Miloš Urbásek
05.05.2016 - 11.06.2016Struktury a plochy
14.01.2016 - 05.03.2016Václav Krůček
13.11.2014 - 02.01.2015Alena Kučerová
25.09.2014 - 07.11.2014Alena Foustková & Eva Schlegel
07.08.2014 - 21.09.2014Křehkost a síla bytí Adriena Šimotová & Magdalena Abakanowicz

Václav Krůček - www.iUmeni.cz (14.01.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Face book