Václav Koléšek – Obrazy Nové Iliady

18.01.2018 - 04.03.2018Sochy

Jaroslav Koléšek je od roku 2011 vedoucím katedry sochařství na fakultě umění Ostravské univerzity.

Na této univerzitě v letech 1992–1997 studoval v ateliéru Maria Kotrby, odkud pokračoval na doktorská studia na Akademii umění v Banské Bystrici. Je laureátem Ceny Václava Chada (2003, III. Zlínský salon mladých) a Ceny Rudolfa Schlattauera (2010). Ve svém díle Jaroslav Koléšek využívá industriálních prvků, zpracovává je však klasickým sochařským projevem. Své technologické artefakty, často různá vojenská zařízení, zachycuje v estetické kompaktní formě a transformuje je do masivních oblých tvarů. Ponorky, vrtulníky a lodě najednou působí lidštějším dojmem, svým vzhledem připomínají spíše hračky než válečné stroje a v kombinaci se zvoleným materiálem se stávají důmyslnými sochami zaznamenávajícími současnou civilizaci. Pokud chápeme strojní průmysl jen jako chladný funkční proces, tak právě Jaroslav Koléšek nás může přesvědčit o opaku.Václav Koléšek – Obrazy Nové Iliady - www.iUmeni.cz (18.01.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Fotograf Adolf Rossi

Jinamodernita.cz