Undercurrent / Spodní proud – Aliaksandra Laurova

25.05.2022 - 09.06.2022Nová média

Vizualizace dat jako výzva umění a estetice

Velkoobjemová data spjatá s exaktním vědeckým výzkumem nebo s průmyslovou výrobou, se stala respektovaným “materiálem” umění. Jejich vizualizace prostřednictvím programovacích jazyků, algoritmů a kreativního kódování odhalují tvary, procesy a souvislosti, které jsou ve výsledku svébytným uměleckým dílem. Realizuje se ve 2D i 3D provedeních, dynamických i statických vizuálních dílech s možností interakce.Undercurrent / Spodní proud – Aliaksandra Lau… - www.iUmeni.cz (25.05.2022)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Knižní novinka

Památník bible Kralické

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder