Umením a slovom

17.12.2020 - 27.06.2021Výtvarné umění

Výstava Umením a slovom vznikla v úzkej súčinnosti Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove. Udalosť 900. výročia založenia Rádu premonštrátov poskytla vhodnú príležitosť k zostaven

Od stredoveku cez obdobie baroka až po likvidáciu kláštora v roku 1950 vybudovali premonštráti v Jasove bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. Interpretačnou rovinou výstavy je dochovaná umeleckohistorická zbierka s odkazmi na históriu premonštrátov od stredoveku po súčasnosť. Zbierka rádu je predstavená v širších kontextoch s presahmi do hlavných okruhov premonštrátskeho kultúrneho dedičstva – výtvarné umenie, knižnica, archívne dokumenty, paramenty a architektúra. Štruktúra výstavy nemá formu chronologického výkladu. Tvoria ju sekcie tematizujúce kultúru, vzdelanie a Boží kult, imperatívy typické pre premonštrátsky rád.17.12.2020 - 27.06.2021Umením a slovom
31.07.2014 - 29.09.2014NEON/OFF
19.07.2014 - 14.09.2014Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku
18.08.2014 - 28.08.2014Fabini

Umením a slovom - www.iUmeni.cz (17.12.2020)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Střední Evropa je jako pták s očima vzadu

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder