UMĚNÍ RESTAUROVAT. Tapiserie a liturgický textil ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

01.07.2016 - 30.10.2016Užitné umění

Výstava historického textilu a tapisérií, které prošly restauračním procesem nejen v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí.

V projektu jsou zpracovávány předměty z 16. - 18. století výjimečné kvality z předních evropských center výroby tapiserií, jako je francouzský Aubusson, belgické Audenaarde a především Brusel.
Svým rozsahem je projekt unikátní. Žádná instituce, včetně NPÚ, dosud neprováděla tak rozsáhlé restaurování historických tapiserií, jako v současnosti Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Zároveň je soubor tapiserií doplněný konvolutem liturgických textilií výjimečné kvality.

Výstava má dva hlavní aspekty. Vedle prezentace samotných zrestaurovaných děl seznámí návštěvníka s průběhem restaurátorských prací a to prostřednictvím restaurátorských zpráv a také pomocí videa, které průběh restaurování dokumentuje.UMĚNÍ RESTAUROVAT. Tapiserie a liturgický tex… - www.iUmeni.cz (01.07.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Jaromír Novotný /Osatní se nemění

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder