Umění p(r)o práci (vztah managementu firmy Baťa k umění od 20. let 20. století)

Výtvarné umění 25.9.2018 - 2.12.2018 • Vavrečkova 7040, Zlín, Česká republika

Výstava Umění p(r)o práci bude realizována v rámci projektu NAKI II DG16P02M028: Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století

 Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína. Cílem výstavy je poskytnut návštěvníkům komplexní obraz o vývoji výtvarné kultury ve Zlíně 20. - 50. let. Divák bude mít jejím prostřednictvím možnost poznat vývoj jednotlivých uměleckých forem a být schopen si zodpovědět otázku, jakou roli hrálo umění v tehdejší zlínské společnosti, která byla v oblasti kultury díky poměrně mělkým historickým kořenům velmi specifická. Vedle sledování hlavní chronologicky uspořádané vývojové linie bude mít návštěvník možnost prozkoumat některá z významných podtémat souvisejících s dějinami vizuální kultury ve Zlíně, které byly úzce propojeny s tématem práce, dynamiky, výkonu a reprezentace.

Umění p(r)o práci (vztah managementu firmy Baťa k umění od 20. let 20. století)


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail