Tváře z minulosti

02.03.2016 - 12.06.2016Výtvarné umění

Vystavena je velmi atraktivní část sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně, a sice moderní výtvarný portrét. V 19. i 20. století

zaujímalo portrétní umění poměrně důležité místo v dílech českých umělců, ať již šlo o nejvýznamnější představitele tehdejší výtvarné scény, či o výtvarníky regionálního formátu. Výstava představuje díla F. Krátkého, L. Kuby, Z. Rykra, R. Kremličky, J. Sudka, J. Funkeho, J. Čapka, M. Klusáčkové, R. Mazucha, J. Čarta, L. Vacátka, V. J. Hnízda, V. Drobníka a dalších, a to v rozsahu malba, kresba, fotografie a plastika. Portréty významných osobností a známých kolínských měšťanů jsou doplněny o krátké informativní medailonky o jejich životě.20.06.2017 - 15.10.2017Verše malované štětcem

Tváře z minulosti - www.iUmeni.cz (02.03.2016)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Mezi uměním a řemeslem

Víš co má v plince myš? Do 9.září 2017