Tvá nahota jsou tvoje šaty

Vážení návštěvníci portálu iUmeni.cz,
vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 a nařízeními vlády se všechny galerie i ostatní instituce uzavřely, mnohé akce se přesouvají a jejich program bude pravděpodobně pozměněn. Je tedy možné, že již uveřejněný program není a nebude aktuální, proto si jej prosím vždy raději ověřte u dané instituce. Všechny změny se postupně pokusíme podchytit a zaktualizovat dle skutečného stavu. Naopak budeme více upozorňovat na akce, které se konají on-line, diskuse, články či reportáže.

Děkujeme za pochopení

15.11.2013 - 16.02.2014Výtvarné umění

Výstavní projekt Andrey Vatulíkové a Tomáše Hrubiše

Projekt Tvá nahota jsou tvoje šaty má být syntézou textu a malby, jde o vizualizovanou poezii, která v rámci vernisáže nabude dalšího rozměru dle konceptu wagnerovského Gesamtkunstwerku.

Vystavené artefakty budou mít jako celek jednotnou formu v uzavřeném pásmu, opusu. Počátek, střed a konec. Dějová osnova je ale volná a nezávazná. Tvoří jen jakousi kulisu - důležitější je vnitřní děj. Metaforou je pro nás romantické máchovské putování, bloudění, kdy cestou vznikaly útržky, vzkazy milým, milé i nemilé...

Prezentace osobních vyznání ve veřejném prostoru. Verše volají ze zdi na ni, na ně. Půjdou kolem? Všimnou si vůbec adresného, byť zašifrovaného vyznání? Prostor Galerie Myšina může symbolizovat pomyslný les. Proderou se k nim mezi lidmi-stromy? Duchovně-citlivý rozměr v syrovosti „vzkazů“. Nápaditost v (ne)nápadnosti.

Výstava v Galerii Myšina je také pokusem o výtvarné uchopení textu, který má formálně podpořit daná sdělení.15.11.2013 - 16.02.2014Tvá nahota jsou tvoje šaty

Tvá nahota jsou tvoje šaty - www.iUmeni.cz (15.11.2013)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Brno moderní II