TRIKADÉLIA: tři strany jedné mince

26.11.2015 - 16.12.2015Výtvarné umění

Projekt se zabývá polohami vnímání světa s důrazem na vizuálně vnímanou skutečnost pod vlivem mentálních pochodů v hlavě člověka

a to v základě ze tří úhlů pohledu jakými je: běžně chápaná realita, jsoucno (vytržení z reality) a moment odvlastnění (poblouznění a snění). Zároveň sleduje v díle současných autorů prvek vizuality, která se objevuje formou ornamentální geometrické abstrakce. Na druhé straně stojí díla, která překračují běžné zpodobnění světa precizní technikou jakou je hyperrealismus. Téma výstavy se váže také k odkazu tzv. posvátné geometrie a obrazci Metatronovy krychle, která je základním vzorcem přírodních jevů a energií.26.11.2015 - 16.12.2015TRIKADÉLIA: tři strany jedné mince
21.10.2015 - 11.11.2015Samuel Šrom

TRIKADÉLIA: tři strany jedné mince - www.iUmeni.cz (26.11.2015)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Vesmír umění