Tomáš Hlavenka: Chateliér

19.04.2018 - 25.05.2018Výtvarné umění

Výstava děl Tomáše Havleny v Strom Art Gallery

Slovo Chateliér nevzniklo speciálně jako název této výstavy. Kurátoři si je vypůjčili přímo od autora – Tomáš Hlavenka tak totiž označuje svůj ateliér, který si zřídil v nevelké chatce situované v utajené zahrádkářské kolonii v brněnských Kohoutovicích. Toto označení má dokonce umístěné na jejím štítu ve formě turistické tabulky poskytující i údaj o nadmořské výšce. Hlavenka je environmentalistou v pravém slova smyslu. Umístění a podoba jeho ateliéru jsou pro autorův umělecký naturel příznačné. Fenomén chatových a zahrádkářských kolonií, skrytých míst v městské struktuře, kde má příroda překvapivě stále ještě navrch, je ve vzácném souladu s jeho tvůrčím přístupem. Mísí se v něm fascinace volnou i městskou přírodou, která je nevyčerpatelným zdrojem jeho sochařských a malířských realizací a instalací, s okouzlením „lidovou tvořivostí“, s níž operuje nadmíru vtipně, někdy trochu potměšile, ale nikdy jízlivě. Často se jedná o jakási simulakra, kdy autor přírodní předlohu ztvárňuje za pomoci „neadekvátních“ materiálů a technologií – umělých protikladů přírodnin, s nimiž pracuje především. Polyuretanová pěna, PVC fólie nebo vyjetý olej tak figurují jako opozitum vůči „přírodním ready-mades“, jež dále dotváří prostřednictvím sochařských či malířských postupů. Tyto „portréty přírody“ charakterizuje napětí mezi tím, co je výtvorem jí samotné, a nečekaným technologickým řešením, které vnáší do domněle jednoznačného výsledku subverzivní podtext.27.02.2019 - 12.04.2019TOMÁŠ MEDEK HORTUS CONCLUSUS
19.12.2018 - 15.02.2019To je vrba – Petr Kovář
19.04.2018 - 25.05.2018Tomáš Hlavenka: Chateliér
28.02.2018 - 30.03.2018Karel Štědrý / Design for Mars
23.11.2017 - 12.01.2018Ondřej Kotrč – Garden
11.10.2017 - 10.11.2017JANA BERNARTOVÁ – Červená jako Ferrari
11.05.2017 - 16.06.2017Petr Dub – Výběr ze svislé tvorby
16.03.2017 - 21.04.2017Andrej Ševčík – Don´t Push the Button
31.03.2016 - 13.05.2016DANIELA BARÁČKOVÁ / Nebezpečné zábradlíčko
01.10.2015 - 18.11.2015Václav Kočí – Dvojtá dna do tajné schránky
01.09.2014 - 31.12.2014Předválečné a poválečné umění

Tomáš Hlavenka: Chateliér - www.iUmeni.cz (19.04.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Mladí přátelé výtvarného umění 1960–1995