The Offense Of Things

08.09.2016 - 14.10.2016Výtvarné umění

Pohybujeme se ve světě věcí. To je časté téma poslední doby. Současně však stále zůstává těžké definovat, co vlastně věc je.

Do jaké míry se jedná o produkt, materiál či fyzikální jev. Nezanedbatelnou roli hraje i otázka sítí vztahů, ve kterých tyto věci „fungují“. Jako předměty jsou v naší kultuře často chápána i sama naše těla. A to ne jako celky, ale jako součet menších, navzájem se vázajících částí. Naše údy a orgány jsou předměty vyžadující obdobnou péči jako předměty kolem nás, které používáme.26.10.2017 - 24.11.2017Robert Vlasák – Mezisvěty
01.06.2017 - 28.06.2017Diplomky 17
27.04.2017 - 25.05.2017Recyklace ideologií
08.09.2016 - 14.10.2016The Offense Of Things
27.01.2016 - 24.02.2016Jiří Bartůněk: Minulost je Past
10.12.2015 - 20.01.2016Studentská Rapsodie – Michaela Thelenová, Martin Kuriš
12.11.2014 - 11.12.2014To snad ani nemůže být pravda
05.02.2014 - 05.03.2014Miloš Michálek: Kabinet

The Offense Of Things - www.iUmeni.cz (08.09.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Nikkarin: Hubert & Hugo

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder