Tadeáš Kotrba, Na hlavách obrů

Výtvarné umění 19.4.2021 - 20.6.2021 • nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb, Česká republika

S Tadeášem Kotrbou (1986), absolventem pražské AVU, se na české výtvarné scéně setkáváme už asi deset let. 

V Chebu představuje sérii, na níž pracuje zhruba poslední dva roky. Svou typickou malbu v nich kombinuje s projevem zcela odlišným – s figurálními scénami, které přebírá z kreseb jeho otce Maria Kotrby (1959–2011). Tento vynikající sochař a také zajímavý malíř postmoderní generace a autor řady význačných realizací do veřejného prostoru před deseti lety předčasně zemřel na vrcholu své dráhy. Kresby pocházející především z posledního roku jeho života jsou plné neklidu a zaplňují je postavy démonů i andělů. Tadeáš z nich přebírá jednotlivé části i celé kompozice a snaží se je tlumočit co nejvěrněji a zachovat jejich původní lehkost. V obrazech se tak prolínají dva světy: jeden reálný a také realisticky zobrazený, v němž vystupuje autor se svou rodinou, ale i jeho otec, druhý imaginární a groteskně stylizovaný, jehož kresebný charakter naznačuje, že pro prvně jmenované zůstává neviditelný.

Další události

Architektura

Česká a slovenská architektura

10.10.2023 - 30.11.2023
Praha · Pražský hrad

Výstava je nerozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století.

Detail
Výtvarné umění

Luisa Kasalicky a Siegfried Zaworka

6.10.2023 - 30.11.2023
Brno · Vila Löw-Beer

Ve schodišťové hale vily Löw-Beer v Brně vystavují své obrazy rakouští umělci Luisa Kasalicky a Siegfried Zaworka.

Detail
Výtvarné umění

Mléčný protest – Denisa Langrová

23.9.2023 - 30.11.2023
Praha · Galerie La Femme

Výstava Denisy Langrové v Galerii Kabinett

Detail
Výtvarné umění

Větrné krajiny | výstava

20.9.2023 - 30.11.2023
Opava · Galerie Cella

Výstava zkoumá způsoby zachycení extrémních meteorologických situací. 

Detail
Fotografie

Orlické hory na historických snímcích Jo …

1.8.2023 - 30.11.2023
Rychnov nad Kněžnou · Orlická galerie

Výstava unikátních snímků zachycujících podobu krajiny, běžný život i zvláštní okamžiky v životě obyvatel Orlických hor.

Detail