Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus

08.09.2017 - 07.10.2017Výtvarné umění

The Red Liquid and Narcissus (Tekutina červená a Narcis) splétá imaginární vazbu mezi plutokracii a narcismem

Výstava ztvárňuje různé paralely: v prostoru – tím, že zrcadlí a rámcuje fyzické objekty; v čase – tím, jak se ohlíží za historickými událostmi, které tvoří naší přítomnost; a tělesně – svým zkoumáním masa a kosti, které vytváří náš politický svět. Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus - www.iUmeni.cz (08.09.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Surrealismus vžitný

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder