SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století

Výtvarné umění 23.2.2017 - 21.5.2017 • Pražská 13, Plzeň, Česká republika

Výstava je připravována k programu 37. ročníku plzeňského mezioborového (a mezinárodního) sympozia k problematice 19. stolet

Výstava se bude konat v rámci výročního festivalu Smetanovské dny a tematicky naváže na mezioborové (a mezinárodní) vědecké sympozium pod názvem „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“. Výroční téma se týká proměn mentality v 19. století mezi velkými krizemi éry osvícenství a éry přelomu 19. a 20. století. Výstava toto širší kulturně historické téma bude sledovat a zároveň jej obohatí o podíl umělecké tvořivosti.
Na vybraných ukázkách předních malířů, kreslířů, grafiků, sochařů i fotografů naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění.
S výzkumy lidského vnímání, zvl. zraku i duševna a s vědecko-technickými inovacemi (fotografie a na ní založené technologie, rozvoj umělého osvětlení, zvláště s využitím elektřiny) vývoj výtvarného umění souvisel i se od nich lišil. Originály uměleckých děl doplní několikerá projekce dalších vizuálních objektů k tématu výstavy.
Rovněž publikace vydávaná k výstavě přinese kromě textu i řadu vyobrazení objektů, které nebylo možné pro výstavu získat.
Exponáty výstavy budou zapůjčeny ze sbírek Západočeské galerie, Národní galerie
v Praze, regionálních galerií a muzeí i z předních soukromých sbírek umění.

Další události

Sochy

Eva Bystrianská, Monika Váňová Horčicová …

10.10.2023 - 5.12.2023
Tišnov · Galerie Josefa Jambora

Výstava zkoumá možné pohledy na prázdnotu, pomíjivost a konečnost jevů, věcí a bytostí, a věnuje se začátkům obsaženým v koncích.

Detail
Výtvarné umění

Wona Wena. To be continued ...

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava mladé autorky Wona Wena v galeii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Igor Kitzberger - Zlatý věk

28.10.2023 - 6.12.2023
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava soch Igora Kitzbergera v galerii Art Chrudim

Detail
Výtvarné umění

Martin Eder – The Fountain of Youth

3.11.2023 - 8.12.2023
Praha · DSC Gallery

Martin Eder se řadí mezi nejvýraznější německé umělce své generace. Pro prostory pražské DSC Gallery připravil samostatnou výstavu s názvem The Founta …

Detail
Výtvarné umění

Autopsie / Luboš Plný

25.10.2023 - 8.12.2023
Brno · Galerie Pitevna

Výstava Luboše Plného v Galerii Pitevna v Brně. Křest knihy Rozhovory s Lubošem Plným

Detail