Svět abnormalit Karla Pauzera

Výtvarné umění 12.7.2022 - 9.10.2022 • Jurečkova 9, Ostrava, Česká republika

Sochař, keramik a grafik Karel Pauzer (1936) se dlouhodobě zabývá tematikou anomálně zdeformovaných zvířecích těl

s mnohdy lidskými prvky, které mají vysoce expresivní formou evokovat existenciální pocit ohrožení, agrese i zmaru. Tento motiv se objevuje nejen v Pauzerově sochařské práci, ale i v grafických listech a kresbách, přičemž Galerie výtvarného umění v Ostravě má ve svých sbírkách soubor leptů časově vymezených 70. a 80. lety minulého století, jež tvoří průřez Pauzerovou symbolikou daného období. V těchto pracích je viditelně zastoupen úmysl autora pomocí abnormálních a záměrně zdeformovaných těl přivést diváka k hlubšímu zamyšlení nad počínáním a vnitřními pohnutkami, které daná monstra k jejich jednání nabádají. Tato projekce je však pouze zástupná, skrytě upomíná na chování, příznačné primárně pro lidskou komunitu, a díla tak vypovídají o stavu společnosti druhé poloviny 20. století. Bohužel i v současné době je toto téma stále aktuální…. Gabriela Pelikánová

Svět abnormalit Karla Pauzera


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail