SVATOPLUK KLIMEŠ

Výtvarné umění 6.6.2021 - 22.8.2021 • Klenová 1, Janovice nad Úhlavou, Česká republika

Oheň jako podpis. Všude v tvorbě Svatopluka Klimeše narážíme na jeho stopy

signatura vypálená rozžhavenou raznicí, dokreslení obrazu či fotografie pálením (interpretace ohněm), samotný konečný popel podílející se na struktuře obrazu. Oheň, jeden ze čtyř živlů, posvátný, očistný, obnovující, je nositel Ducha. Zkrocený je spojován s lidstvím. Je ovšem i živel ničící, vzbuzující posvátnou bázeň i fyziologický strach. Klimešovy obrazy mohou skrze symbolické obsahy živlu vyvolávat představy dávného rituálu, neboť síla symbolu má moc uvádět skryté obsahy v život. Oheň je Klimešovou prodlouženou rukou, nástrojem. V jeho tvorbě dlouhodobě představuje výsadní prostředek vyjádření. Autor si je vědom mocností ohně. Ze své povahy se k němu vztahuje a užívá jej se směsicí úcty i radosti či zadostiučinění z jeho ovládnutí ve jménu obřadu, ale i hry a náhody. Zároveň se v jeho tvorbě sofistikované v podobě metafory potkává s bezprostředním.

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail