Stanislav Podhrázský – Neklidná krása

25.10.2013 - 23.02.2014Výtvarné umění

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci se skupinou ČEZ představuje expozici s názvem Stanislav Podhrázský – Neklidná krása.

Výstava prezentuje zejména dílo významného českého umělce Stanislava Podhrázského, který se řadí mezi nejznámější představitele naší poválečné malby. Umělecká díla z jeho rané tvorby se svým pojetím řadí do společnosti dalších radikálních představitelů poválečného surrealismu. Kruh jeho blízkých přátel tvořila hlavně jména jako Zbyněk Sekal, Zdeněk Palcr, Josef Lehoučka, Emila a Mikuláš Medkovi či Miloš Chlupáč. Ukázky z pozdějšího období tvorby Stanislava Podhrázského mají spíše solitérní povahu a kromě výrazného surrealismu také originálně a intuitivně zobrazují formální vzorce a další důležité etapy ze světové výtvarné historie. Zmínit můžeme například italskou renesanci nebo manýrismus. V dílech z této části umělcova života převažují motivy, jako jsou znepokojivost, spontaneita, formální svrchovanost či silné lyrické hodnoty.
Celá retrospektivní výstava společně s vydáním monografie Arbor Vitae má podpořit obecný zájem o tvorbu Stanislava Podhrázského a také svým způsobem zhodnotit jeho celoživotní dílo.Stanislav Podhrázský – Neklidná krása - www.iUmeni.cz (25.10.2013)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Umění dřeva

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder