Stanislav Linbenský a Jaroslava Brychtová – Otisk anděla

Výtvarné umění 2.3.2018 - 20.5.2018 • Zlínský zámek o.p.s., Zlín, Česká republika

Otisk anděla legendární sklářské dvojice Libenský-Brychtová vystavuje galerie na zlínském zámku

Společná historie autorské dvojice se začala psát počátkem padesátých let v Železném Brodě. Jaroslava Brychtová vystudovala sochařství na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Jana Laudy, avšak zůstala věrna rodinné tradici a věnovala se sklářské a sochařské tvorbě. Stanislav Libenský studoval Uměleckoprůmyslovou školu v ateliéru skla u profesora Jaroslava Holečka (1939-44) a poté u profesora Josefa Kaplického (1949-50). Jejich studijní zaměření určilo i způsob budoucí spolupráce, kdy Libenský nakreslil návrh a Jaroslava Brychtová jeho představu budoucího objektu vymodelovala a také dohlížela na jeho technologické provedení. Libenský s Brychtovou na sklo nazírali jako na bytostně svéprávný a jiným výtvarným prostředkům rovnocenný fenomén. Během své bohaté tvůrčí kariéry se kromě sochy a objektu věnovali i navrhování užitkových předmětů. V jejich stěžejní sochařské práci můžeme pozorovat dvě hlavní linie. Na straně jedné jsou to proslulé plastiky z taveného skla, na straně druhé monumentální vstupy do prostoru konkrétní architektury. Zdokonalili metodu technologie tavení a technik opracování skleněné hmoty. Znali dokonale jeho vlastnosti, kresebnost a hmotnost, barevné možnosti, transparentnost a světelné reflexe. Četné jsou jejich jedinečné vstupy do architektury - jmenujme barevné vitráže pro svatováclavskou kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě, či kompozici pro foyer Muzea skla v Corningu (USA).

Další události

Výtvarné umění

Tři těla, šest nohou, šest rukou: Tereza …

1.11.2023 - 2.12.2023
Praha · Bold Gallery

Výstava Tezezy Štětinové a Martina Žáka v Bold Gallery

Detail
Výtvarné umění

Skleněná duše/PIETAS

27.11.2023 - 3.12.2023
Měšice · Galerie Artefin

Ojedinělá kolekce uměleckých objektů pod názvem PIETAS/SKLENĚNÁ DUŠE.

Detail
Výtvarné umění

100ks OFFLINE

22.11.2023 - 3.12.2023
Praha · 100ks.cz

Přijďte se podívat na naše tisky na živo! 100ks se poprvé přesune z online prostředí do offlinu. ExPost, Příčná 1, Praha 1. Vstup je zdarma.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Marschalová – V pohybu

15.11.2023 - 3.12.2023
Praha · Nová Síň

Obrazy a kresby z posledních deseti let.

Detail
Výtvarné umění

Xénia Hoffmeisterová | TRAMONTANA

9.11.2023 - 3.12.2023
Praha · Galerie HOLLAR

dovolujeme si vás pozvat na výstavu Xénie Hoffmeisterové: TRAMONTANA, která se uskuteční v Galerii Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).

Detail