Stanislav Linbenský a Jaroslava Brychtová – Otisk anděla

Výtvarné umění 2.3.2018 - 20.5.2018 • Zlínský zámek o.p.s., Zlín, Česká republika

Otisk anděla legendární sklářské dvojice Libenský-Brychtová vystavuje galerie na zlínském zámku

Společná historie autorské dvojice se začala psát počátkem padesátých let v Železném Brodě. Jaroslava Brychtová vystudovala sochařství na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Jana Laudy, avšak zůstala věrna rodinné tradici a věnovala se sklářské a sochařské tvorbě. Stanislav Libenský studoval Uměleckoprůmyslovou školu v ateliéru skla u profesora Jaroslava Holečka (1939-44) a poté u profesora Josefa Kaplického (1949-50). Jejich studijní zaměření určilo i způsob budoucí spolupráce, kdy Libenský nakreslil návrh a Jaroslava Brychtová jeho představu budoucího objektu vymodelovala a také dohlížela na jeho technologické provedení. Libenský s Brychtovou na sklo nazírali jako na bytostně svéprávný a jiným výtvarným prostředkům rovnocenný fenomén. Během své bohaté tvůrčí kariéry se kromě sochy a objektu věnovali i navrhování užitkových předmětů. V jejich stěžejní sochařské práci můžeme pozorovat dvě hlavní linie. Na straně jedné jsou to proslulé plastiky z taveného skla, na straně druhé monumentální vstupy do prostoru konkrétní architektury. Zdokonalili metodu technologie tavení a technik opracování skleněné hmoty. Znali dokonale jeho vlastnosti, kresebnost a hmotnost, barevné možnosti, transparentnost a světelné reflexe. Četné jsou jejich jedinečné vstupy do architektury - jmenujme barevné vitráže pro svatováclavskou kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě, či kompozici pro foyer Muzea skla v Corningu (USA).

Další události

Užitné umění

THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELI …

22.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy T …

Detail
Výtvarné umění

Renáta Fučíková: Na scénu!

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie HOLLAR

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace zaloené na dvou odlišných technikách. 

Detail
Výtvarné umění

Alena Anderlová – Proměna

1.2.2024 - 3.3.2024
Plzeň · Galerie města Plzně o.p.s.

Výstava Aleny Anderlové v galerii Plzeň

Detail
Výtvarné umění

Jaroslav Hovadík - Objekty 1963 – 2003

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. 

Detail
Sochy

STOpy Pravoslava Rady

25.1.2024 - 3.3.2024
Praha · Novoměstská radnice Praha

Výstava STOpy Pravoslava Rady představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora.

Detail