Stálá expozice malířského díla Jana Trampoty

16.04.2014 - 31.12.2020Výtvarné umění

Uznávané dílo malíře Jana Trampoty, tohoto významného solitéra z časů Osmy a Skupiny výtvarných umělců, jako by stále unikalo z rámce osnov českého dějepisu umění.

Snad je to tím, že jsme při hledání vnitřní konstanty svébytné tváře Trampotových obrazů dosud nenašly v našem umělecko-historickém slovníku adekvátní pojmenování. Při vyslovení jména tohoto malíře se nám vybaví jeho zralá harmonická plátna, namalovaná v Orlických horách. Jak se ke svému svrchovanému výtvarnému projevu probojoval přes kubistické a expresionistické figurální studie svých počátků a jakou cestou skladebné a metodické kázně prošel, aby v letech zralosti mohla vyústit jeho tvorba v dílo tak prvořadě významné?

Trampota patřil ke generaci, která během několika málo let před první světovou válkou musela urazit cestu, na kterou si například francouzské umění vyhradilo několik desetiletí. Byl ze své generace nejmladší a tak se neúčastnil generačních zápasů Osmy a Skupiny přímo. Umělecky však vyrostl v atmosféře jejich nástupu a pod vlivem jejich výtvarných ideálů.

Po prvních kuboexpresionistických počátcích, kdy se přiblížil zejména konstruktivnímu patosu a vnitřnímu napětí obrazů Bohumila Kubišty a prošel si také syntetickou fází kubistického výtvarného názoru, přimknul se ještě před počátkem první světové války k tvarosloví fauvismu. Také ale, ještě dříve než byl nucen obléknou uniformu rakousko uherského vojáka, v sérii Parků namalovaných v Nové Vsi u Chotěboře a v civilizačních motivech z periférie se Trampota prvně přiblížil své vidině harmonického a emocionálně nabitého obrazu krajiny.28.04.2018 - 17.06.2018Grafická a fotografická tvorba Věry Jičínské
28.04.2018 - 02.09.2018Kvetoucí krajiny Karla Langera
28.04.2018 - 31.10.2018Mezi lvem a orlicí
16.04.2014 - 31.12.2020Stálá expozice malířského díla Jana Trampoty
01.07.2017 - 29.10.2017Tajemství barev
29.04.2017 - 29.10.2017Oldřich Hlavsa (1889-1936)
16.09.2017 - 20.10.2017Z pokladnice muzejních sbírek
16.09.2017 - 20.10.2017Výtvarníci na fotografiích Jiřího Šulce
24.06.2017 - 10.09.2017Panovníci Českých zemí /Reliefní obrazy Jarmily Haldové
24.06.2017 - 10.09.2017Francouzský secesní plakát
24.06.2017 - 27.08.2017Marie Vaňková - výběr z díla
29.04.2017 - 18.06.2017Z krajinářské tvorby Josefa Štolovského (1870-1936)
29.04.2017 - 18.06.2017Petrkovské doteky Bohuslava Reynka

Stálá expozice malířského díla Jana Trampoty - www.iUmeni.cz (16.04.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Jiří Kolář - Klamavé příběhy

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder