Simlakrum / BENEDIKT TOLAR

18.09.2019 - 22.11.2019Výtvarné umění

Pojem simulakrum odkazuje zejména k principu nápodoby, či obecného jevení se.

V oblasti teorie umění se vyskytl primárně v kontextu francouzského poststruktruralismu, kdy jej Gilles Deleuze používá coby repetitivní odkaz tzv. Věčného návratu. Ten je známý již z filozofie řeckých atomistů, z hermetického motivu Urobora (hada pojídajícího vlastní ocas) nebo jak jej, snad s nejsilnější intenzitou, používal Friedrich Nietzsche v Tak pravil Zarathustra. Na tuto linii navazuje francouzský sociolog Jean Baudrillard, který ze simulakra vytváří princip neustálé změny, jež je nemožná bez návratu ke svým počátkům. Simulakrum nabývá statusu jakési virtuální kopie, která předchází a ovlivňuje svůj originál.Simlakrum / BENEDIKT TOLAR - www.iUmeni.cz (18.09.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Kukačka 9 - Toto není umění

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder