Simlakrum / BENEDIKT TOLAR

18.09.2019 - 22.11.2019Výtvarné umění

Pojem simulakrum odkazuje zejména k principu nápodoby, či obecného jevení se.

V oblasti teorie umění se vyskytl primárně v kontextu francouzského poststruktruralismu, kdy jej Gilles Deleuze používá coby repetitivní odkaz tzv. Věčného návratu. Ten je známý již z filozofie řeckých atomistů, z hermetického motivu Urobora (hada pojídajícího vlastní ocas) nebo jak jej, snad s nejsilnější intenzitou, používal Friedrich Nietzsche v Tak pravil Zarathustra. Na tuto linii navazuje francouzský sociolog Jean Baudrillard, který ze simulakra vytváří princip neustálé změny, jež je nemožná bez návratu ke svým počátkům. Simulakrum nabývá statusu jakési virtuální kopie, která předchází a ovlivňuje svůj originál.24.02.2023 - 06.04.2023Taxonomia
24.06.2022 - 26.08.2022Fenomenologie hodnot: Vladimír Véla
03.12.2021 - 11.02.2022Aetas Praehistorica /Jan Dostřel
11.10.2019 - 22.11.2019Kontakt. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018
18.09.2019 - 22.11.2019Simlakrum / BENEDIKT TOLAR
23.09.2016 - 16.11.2016Petr Dub: Kolonie svobody (Možnosti Nového národního stylu)
03.02.2016 - 25.03.2016Michal Škoda / V rámci procesu
05.09.2014 - 25.09.2014X, Y - umělecké řemeslo

Simlakrum / BENEDIKT TOLAR - www.iUmeni.cz (18.09.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Surrealismus vžitný

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder