Rudi Lorenz – Ponorka Victoria

24.03.2018 - 06.05.2018Výtvarné umění

Obrazy – reliéfy – plastiky Rudyho Lorenze

LORENZ, Rudi * 10. 3. 1945 Český sochař, grafik, pedagog. Narodil se v Žilině. Základní vzdělání nabyl v Brně. V letech 1960 až 1964 studoval na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. V letech 1968–1971 pokračoval ve studiu na PF univerzity v Hradci Králové. V r. 1971 byl vyloučen ze studií pro nesouhlas s okupací vojsky Varšavské smlouvy. Jako známý písničkář projevoval tento nesouhlas již dříve, po násilném obsazení Československa tvorbou tzv. protestsongů. V r. 1990 byl plně rehabilitován. Dalších devět let (1973–1982) byl zaměstnán v propagačních odděleních různých podniků. Od r. 1983 pracuje jako svobodný umělec. V r. 1992 mu brněnské Kulturní a informační centrum udělilo zvláštní cenu za projekt Výtvarný dialog s nevidomými dětmi. V letech 1997–1999 dokončil studia na PF univerzity v Hradci Králové. Jeho diplomová práce na téma Výtvarný dialog mezi nevidomou mládeží a výtvarníkem informovaně rozpracovává dosud opomíjenou tematiku výchovy nevidomého dítěte k estetickému poznávání světa. V r. 1998 mu byla udělena Cena města Brna v oboru užité umění. Od r. 2000 pracuje jako výtvarník a pedagog v Brně. Rudi Lorenz absolvoval více než 60 samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se mnoha kolektivních výstavních akcí. Nevidomým dětem i dospělým nabízí svá tzv. díla haptické (lépe snad taktilní) intarzie. Svým působením vzbudil v nevidomých dětech touhu po spolupráci. Vzniklo tak několik artefaktů, na jejichž konečném řešení se podílely i nevidomé děti. Svůj vztah k nim vyjadřuje projektem výtvarný dialog profesionálního výtvarníka s nevidomými. Výtvarné práce R. Lorenze jsou katalogizovány ve Slovníku českých a slovenských umělců 1950–2001.24.03.2018 - 06.05.2018Rudi Lorenz – Ponorka Victoria
09.06.2017 - 24.09.2017Kouzelná zahrada Pavla Čecha
09.06.2017 - 17.09.2017PEXESO aneb PEKelně SE Soustřeď!
01.02.2016 - 13.03.2016Jak si postavit knihu

Rudi Lorenz – Ponorka Victoria - www.iUmeni.cz (24.03.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Prostory Dalibora Chatrného

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder