Roman Křelina - OSOBNÍ POUŤ

20.01.2015 - 27.02.2015Výtvarné umění

výstava děl Romana Křeliny

Narozen v roce 1966 ve Vrchlabí.
Absolvent výtvarné katedry Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem u prof. Proška a Bartůňka. Tvoří a žije na Chomutovsku v krušnohorské obci Orasín. Věnuje se výtvarné činnosti v oblasti malby, sochařství a grafiky. V roce 1986 absolvoval půlroční studijní stáž ve Volgogradu, kde proběhla jeho první výstava. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. Na svém kontě má 150 výstav, účastnil se tří desítek sympozií. Tvůrčí setkání výtvarníků v podobě malířských a sochařských sympozií také spoluorganizuje. Působí jako kurátor chomutovských galerií. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě, Spojených státech amerických, Asii i Austrálii.14.05.2019 - 21.06.2019Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy
20.01.2015 - 27.02.2015Roman Křelina - OSOBNÍ POUŤ

Roman Křelina - OSOBNÍ POUŤ - www.iUmeni.cz (20.01.2015)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder