Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká identita v umění 19. století

Výtvarné umění 18.2.2015 - 17.5.2015 • Pražská 13, Plzeň, Česká republika

Výstava představí umělecká díla známých zakladatelských osobností českého umění 19. století, oficiálních autorů habsburského dvora z hlediska politické, spolkové, profesní nebo občanské loajality.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v Praze k programu 35. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století na téma „Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století“, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Umělecká díla se většinou spojují s tvůrčím procesem, jehož převažující složku tvoří svobodná imaginace. Počátky moderních stylů se tedy dokládají díly, která nevznikala na objednávku a umělec je jako „volné umění“ nabízel prostřednictvím výstav nebo společenských kontaktů a galeristů. K moderní tradici však patří i hledání identity, a tím i tvorba, jež plnila především funkci reprezentace státní, spolkové, náboženské nebo rodové. Nadosobní závazky loajality vynikly často teprve v kontextu určitých nakladatelských počinů, například Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (1896). Jindy zcela spontánně vyjadřovaly identifikaci umělce s určitou krajinou jako symbolickým zobrazením státu.

Výstava představí umělecká díla známých zakladatelských osobností českého umění 19. století, Josefa Zítka, Julia Mařáka, Františka Ženíška či Josefa Mánesa, oficiálních autorů habsburského dvora z hlediska politické, spolkové, profesní nebo občanské loajality.

Obrazy, kresby, plastiky a grafické listy doplňují architektonické návrhy a modely, včetně několika ukázek uměleckořemeslných děl.

Výstavu připravila PhDr. Taťána Petrasová, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., v Praze.

Další události

Výtvarné umění

Dagmar Mezricky – Grafika

30.1.2024 - 27.2.2024
Chrudim · Galerie ART - Chrudim

Výstava grafičky a malířky Dagmar Mezricky v Galerii Art Chrudim

Detail
Fotografie

Alena Borková Island – ostrovní klenot o …

12.1.2024 - 29.2.2024
Brno · Malá galerie

fotografie

Detail
Výtvarné umění

Vladimír Kiseljov - SRDNATOST

11.1.2024 - 29.2.2024
Brno · Muzeum města Brna

Vidíme zde téma iniciace, překročení hranice do duchovního světa, kontaktu se svým duchem a vášní, planoucí jako oheň v Grálu. Autor se nechal inspiro …

Detail
Výtvarné umění

Lenka Kamínková – výstava kreseb

5.1.2024 - 29.2.2024
· iUmeni.cz

Obecní knihovna Střelice Vás zve na výstavu kreseb Lenky Kamínkové. Výstava je tvořena ilustracemi pro papírové divadlo kamishibai. Výstava potrvá cel …

Detail
Výtvarné umění

Vánoce v Galerii 12

9.12.2023 - 29.2.2024
Náměšť nad Oslavou · Galerie 12

Michal Halva – obrazy, Pavel Tasovský a Pavel Tasovský ml. - kovové objekty

Detail