Renata Retrové – Distant Horizons

Výtvarné umění 11.7.2019 - 4.8.2019 • Revoluční 17, Praha, Česká republika

Renata Retrová je mezinárodně uznávanou malířkou současného umění, specializující se na semi-abstraktní krajinu rozličných typů a portrét jedinečného charakteru.

Tato dvě témata jsou velmi odlišná, co se stylu a nálady týče, nicméně obě v sobě snoubí jak tradiční techniku, tak i moderní nekonvenční malířské metody. Obě závisí na malbě zpaměti, a slouží tak k vytvoření díla, které je abstraktní a spíše expresivní než reprezentační. Retrová usiluje o zachycení intimity a izolace, přesto umožňuje zachování možnosti pro individuální interpretaci. Raný vliv měli na Renatu Cy Twombly, Robert Motherwell, Milton Avery, Vermeer, Turner a Rembrandt. Elementy jednotlivých vlivů byly představeny v její tvorbě: Rembrandtův ve schopnosti přechodů ze tmy do světla na pozadí jeho pláten. Turnerův v zacházení s atmosférou, která neztrácela živost. Dále pak Twomblyho a Motherwellovy techniky gestikulace. Před samotnou prací dbá Renata na perfektní přípravu malířského podkladu. Povrchy vždy pečlivě několikrát natírá základní vrstvou, aby jejím navrstvením vznikla plocha, jež skryje původní hrubost plátna a vytvoří ideální podmínky pro zanechání styčných tahů, které však umožní volný pohyb barvy, pokud je to potřeba.

Renata Retrové – Distant Horizons


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail