Proměny obrazu / Obrazy proměn

01.01.2015 - 31.12.2020Výtvarné umění

České moderní výtvarné umění

Nová podoba stálé expozice sbírek Galerie moderního umění má dvě části, které se vzájemně doplňují:

Proměny obrazu sledují pestrý a mnohotvárný vývoj českého výtvarného umění v časové posloupnosti od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců a představují všechny důležité směry a tendence, které měly vliv na utváření českého moderního výtvarného umění.

Obrazy proměn ukazují ve čtyřech tematických celcích, jak se s moderními uměleckými názory vyvíjela tradiční témata výtvarného umění: tvář, krajina, zátiší a figura.Proměny obrazu / Obrazy proměn - www.iUmeni.cz (01.01.2015)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Původ uměleckého díla