Pozdní intimita

05.06.2021 - 28.09.2021Výtvarné umění

Obecně vzato představuje intimita nejzazší kout a nejniternější obsah našeho soukromí. 

V rovině komunikace se vyznačuje nejvyšší mírou důvěrnosti. Ostatně latinský výraz intimus znamená nejtajnější a nejvnitřnější, ale rovněž nejdůvěrnější. Důležitou součástí naší historicko-kulturní situace je přitom fakt, že tyto nejskrytější a nejdůvěrněji sdělované obsahy představují jedno z těžišť umělecké tvorby.05.06.2021 - 29.08.2021Marie Lukáčová | Frugo
05.06.2021 - 29.08.2021Tereza Severová | Strom uprostřed krajiny
05.06.2021 - 28.09.2021Pozdní intimita
27.11.2020 - 01.10.2023Minulé století – dvacet osobností
27.11.2020 - 01.10.2023Posledních padesát let

Pozdní intimita - www.iUmeni.cz (05.06.2021)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Galerie moderního (č)umění