Plakáty pro Divadlo na provázku

22.06.2018 - 02.09.2018Výtvarné umění

Grafi cký design DNP v počátcích divadla

Plakát i grafické řešení dalších materiálů k divadelním představením byly v Divadle na provázku už od po- čátku chápány jako rovnocenná dramaturgická složka jevištní inscenace – jako prostor grafický, svébytně doplňující prostor jeviště. V souladu s programovou nepravidelnostií a personální otevřeností zvalo divadlo ke spolupráci nikoli scénografy a zavedené autory grafického designu, ale tvůrce volného umění, jejichž práci přiznávalo právo na uměleckou samostatnost, ale zároveň vyžadovalo jejich inPlakáty pro Divadlo na provázku - www.iUmeni.cz (22.06.2018)

Zpět na výpis
Umění dřeva - 4.ročník výstavy, 7.-10.2.2019

Knižní novinka

Van Gogh

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder