PETRA ŠVECOVÁ

01.01.2022 - 28.02.2022Výtvarné umění

Výstava malířky Petry Švecové v galerii Prostor 228

Současná česká malířka, narozena v roce 1975 v Praze, je absolventkou AVU v Praze (M. Knížák, V. Kokolia, V. Skrepl). Jeden rok strávila na stáži v Drážďanech (W. A. Scheffler). Petra Švecová si již od počátku svého nástupu na scénu současného umění zvolila malbu, jako hlavní medium uměleckého vyjádření s důrazem na klasický způsob zacházení s obrazem a se samotným procesem malby. Hlavním tématem Petry Švecové je hledání vazby mezi abstrakcí a realitou. Malba, která se reality dotýká, ale neopisuje ji, nekopíruje, abstraktním vyjádřením se vciťuje do skutečnosti. Konkrétní tvary předmětů či krajin se prolínají a ztrácejí, vtiskávají se do paměti, ale po chvíli jsou zapomenuté pod vrstvami dalších vjemů. Hledáním hranic individuálního prostoru, vzniká jakási mapa myšlenek a pocitů, které nejsou náhodné. Stejně tak není náhodná práce s barvou - vymýváním barevných vrstev dochází k vydělení prostoru, který se stává oknem do paralelní dimenze. Některé vrstvy barvy, které ulpěly, už nejdou odstranit, nastává tak proces mizení vtisknutý do paměti. Obraz tak přináší pochybnosti do mysli diváka, připomíná nám, že v našem známém světě vidíme jen malou část, jež je součástí mnohem většího celku. Dílo Petry Švecové je zastoupeno v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Malířka žije a pracuje v Praze a Jablonci nad Nisou. Michaela Jermanová01.03.2023 - 30.04.2023Vladimír Novák
01.11.2022 - 31.12.2022MARIE BLABOLILOVÁ
01.09.2022 - 31.10.2022Šárka Koudelková
01.05.2022 - 30.06.2022ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ
01.03.2022 - 30.04.2022IVANA LOMOVÁ
01.01.2022 - 28.02.2022PETRA ŠVECOVÁ
01.09.2021 - 31.10.2021Patrik Hábl
09.09.2020 - 31.10.2020ADAM ŠTECH
01.06.2020 - 30.06.2020JAKUB JANOVSKÝ
01.01.2020 - 29.02.2020MARTIN SALAJKA
01.03.2019 - 30.04.2019STANISLAV DIVIŠ
10.05.2018 - 10.06.2018Alfréda Symůnka
15.11.2017 - 31.12.2017Antonín Střížek
01.09.2017 - 31.10.2017Lubomír Typlt
01.07.2017 - 31.08.2017Vilém Balej
01.03.2017 - 30.04.2017Evžen Šimera
01.01.2016 - 29.02.2016Patrik Hábl
01.09.2015 - 30.10.2015Tomáš Lahoda
01.05.2015 - 30.06.2015Pavel Besta

PETRA ŠVECOVÁ - www.iUmeni.cz (01.01.2022)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Společně a konstruktivně / Gemeinsam und konstrukt