PETRA PEŠKOVÁ & PAVLÍNA KVITA: VIDÍME SPOLU

14.05.2019 - 04.06.2019Výtvarné umění

Srdečně Vás zveme na výstavu Pavlíny Kvity a Petry Peškové s názvem Vidíme spolu

Idea společné výstavy sochařek Pavlíny Kvity a Petry Peškové spočívá v možnostech dialogu tvůrčích průniků a osobitých vymezení, tedy jakési „spolu“ umocněno a současně odmocněno. Dynamika této vzájemnosti vyplývá z reflexí otevřeného prostoru a dimenze času, způsobů stylizace tvaru, zájmů o inspiraci textem. Umělecké práce obou autorek spojuje téma specifické krajiny. Pavlínu Kvitu inspiruje struktura velkoměstského prostoru, konkrétně suburbické zóny, s jejich zvláštní atmosférou neživotné dočasnosti. Neposkytují ani sociální dimenzi města, ani svobodu přirozené krajiny. Vylučují možnost duševního spočinutí, bytostného ztotožnění se s místem. Tyto charakteristiky autorka transformuje do reliéfních obrazových formátů, jakýchsi architektonických modelů. Jejich konstruktivistická odosobněnost často navozuje atmosféru apokalyptičnosti. Reliéfní Post-krajina z roku 2018 ale nese rysy poetické výpovědi autorky o vlastním niterném prostoru. Právě v té se setkává se současnými pracemi Petry Peškové – imaginárními krajinami, variacemi a kombinacemi symbolických konstant – ostrovu, hory, jezera a jeskyně, které reflektují toužený prostor svobody. Z průzkumů vztahů a významových možností vzájemnosti základních prvků rostou vícesměrně řady proměnnosti jejich skladeb.



14.05.2019 - 04.06.2019PETRA PEŠKOVÁ & PAVLÍNA KVITA: VIDÍME SPOLU
22.05.2019ZERO EMPATHY
23.01.2019 - 08.02.2019Nikola Nikolai, Pavel Dušek: (ne)sdílené
14.11.2018 - 15.01.20194 Roky
01.10.2018 - 31.10.2018Néphéli Barbas (FR)
03.10.2018 - 21.10.2018IRENA ARMUTIDISOVÁ: CHARAKTERY
25.09.2018 - 30.09.2018Kaoru Nabe: Nový Landscape
05.09.2018 - 18.09.2018Jakub Tauš: Tau & Shine Vol. II
01.08.2018 - 31.08.2018Boohri Park
03.08.2018 - 17.08.2018Trnka a Klára + jeden malý medvídek

PETRA PEŠKOVÁ & PAVLÍNA KVITA: VIDÍME SPOLU… - www.iUmeni.cz (14.05.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Toyen - Ilustrovaná biografie

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder