Petr Veselý / Podívám se pod tu starou lavici vzadu, všechno tam je

21.03.2018 - 14.04.2018Výtvarné umění

Výstava Petra Veselého v galerii Artikle představuje nový, i když do jisté míry již vyzkoušený přístup.

Její koncepce je založena na několika vzájemně se vztahujících dvojicích artefaktů. Tyto vztahy lze charakterizovat jako referenční, vyznačující se obsahovou nebo formální příbuzností, ale i kontrastem. Někdy se vztah samotný stává podnětem ke vzniku nového díla.“, uvádí o výstavě kurátor Richard Adam. Petr Veselý je významný český malíř, básník, autor scénářů rozhlasových her. V Brně působí mnoho let jako výtvarný pedagog. Jeho jméno je spjato s vedením oboru malířství na Střední škole umění a designu, na Fakultě výtvarných umění VUT vedl ateliér malířství 1, působil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Veselý je autor zastoupený ve sbírkách galerií a muzeí České republiky, v zahraničních galeriích, v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. V roce 2009 mu byla udělena Cena města Brna v oblasti výtvarného umění.10.04.2019 - 11.05.2019Václav Kočí / Řeky

Petr Veselý / Podívám se pod tu starou lavici… - www.iUmeni.cz (21.03.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Veřejný prostor v ohrožení?

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder