Petr Malina: Křižovatka

Výtvarné umění 26.4.2019 - 2.6.2019 • V pevnosti 159/5b, Praha, Česká republika

ýstava v Galerii Vyšehrad nazvaná Křižovatka představuje soubor nových obrazů z prostředí městského exteriéru.

Téma křižovatky tu může být vztaženo buď přímo k urbanistické a dopravní situaci (Přes cestu, 2018), nebo jako personalizovaný „akt rozhodování se“ u zobrazených figur, které procházejí prostorem pro ně buď známým, nebo neznámým. Podle toho se v něm také orientují automaticky, nebo s vyložením určité námahy. Zatímco dívka v modré bundě (Před Louverem, 2018) hledá svou polohu na mapě, dívka ve žluté bundě (Dívka z Brightonu, 2018) pospíchá, zdá se, za svými všedními záležitostmi ve vlastním prostředí. Jinde se setkáváme s dvojicemi, které vedou při chůzi rozhovor (Pánové, 2018), nebo prostě jen mlčky kamsi směřují (Pár, 2018). Situace vyseknuté k časoprostorové kontinuity působí filmově. Poznatelný kontext konkrétního prostoru mizí. Stává se odtažitým, objektivním. Vše, včetně figur, se odosobňuje, svět se anonymizuje. Před očima nám defiluje spíše jakýsi zobecněný vizuální materiál pro pozorovatele v roli diagnostika. Autor klade důraz na moment kompoziční skladby, kterou „vidí aparát“ (např. fotoaparát). Už rozmanitost pohledových úhlů ozvláštňuje banální téma chodců a situuje je, podobně jako film, do určité dějové dimenze a zkratky. Je to však vždy pouze jeden jediný vhled do situace, ostatní souvislosti divákovi zákonitě unikají. V obraze tak vzniká určité napětí, možná tíseň, úzkost z uzavřenosti obrazového formátu, v němž jsou evokovány opakující se rituály uplývajícího městského života. Této melancholii či skepsi odpovídá také uzavřenost plošné výstavby obrazu, která konstatuje viděné.

Další události

Výtvarné umění

Der Pirnaer Kunstmarkt

9.12.2023 - 10.12.2023
Litomyšl · Iščuk Sergej

Sergej Iščuk se zůčastní prodejní výstavy umění v německé Pirně (nedaleko Drážďan).

Detail
Fotografie

Jiří Nováček: Verloren

26.10.2023 - 10.12.2023
JIhlava · Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Autorská výstava „Verloren“ Jiřího Nováčka objevuje svými záběry v „rozhodujících okamžicích“ především obyvatele starého kontinentu jako protagonisty …

Detail
Fotografie

Jaroslav Kučera: Lidé, které jsem potkal

14.9.2023 - 10.12.2023
Mělník · Galerie Ve Věži

Výstava je výběrem z dosavadního díla Jaroslava Kučery od počátku 70. let minulého století, vedeným napříč autorovými tematickými cykly.

Detail
Užitné umění

První dámy – móda a styl

12.5.2023 - 10.12.2023
Praha · Národní muzeum

Navštivte jedinečnou výstavu, která vás provede oděvní etiketou manželek českých a československých prezidentů

Detail
Výtvarné umění

Tělo na tělo – Anežka Kůlová

14.12.2023
Praha · Bid4Auction

Aukce série osmi děl Anežky Kůlové

Detail