Petr Gruber Může to být jinak

02.06.2016 - 14.07.2016Výtvarné umění

Výstava Malíře Petra Grubera.

Petr Gruber *1989, ve své tvorbě vychází z hlubokého osobního prožívání a zrcadlení pocitů skrze krajinu. Jeho nová plátna spojuje téma vodního elementu v krajině. Mokro nachází v podobě mokřadu, jindy ve vodou nasyceném lese, jemné vzdušné vlhkosti jarního tání, ve zbytcích sněhu. Díky citlivému procesu abstrahování se konkrétní místa stávají osobou malíře nezatíženým prostorem a divákovi tak poskytují nejen vizuální zážitek, ale i dějiště pro jeho vlastní prožitky a požitky.

Místo narození je pro každého člověka vždy nějakým východiskem do tohoto světa. Pro Petra, pocházejícího z Vysočiny je tato skutečnost takřka fatální. Vysočinský kraj s neobvykle řídkým osídlením a nekonečně hlubokými lesy, se svojí rozlehlostí a drsností pro něj znamená vpečetění krajiny hluboko do nitra. Ne pouze tohoto kraje, ačkoli Petr se sem neustále navrací a tvoří uprostřed zdejší přírody, ale krajiny obecně. Jako by prorůstali navzájem. Malíř se vpíjí do jejího lůna, ona zrcadlí jeho pocity.

Petr Gruber v letech 2008 až 2014 studoval AVU v Praze u prof. Zdeňka Berana a absolvoval v ateliéru prof. Jiřího Sopka. Opět se potvrzuje, že začínat u Zdeňka Berana znamená základní malířský fundament, často nedoceňovaný, ale paradoxně o to více cenný. Sopko pak tříbí smysl pro světlo a barvu, a tato profesorská kombinace spolu s přidanou osobní hodnotou Gruberova talentu, s jeho citlivostí nastavení a thoreauovským romantickým idealismem dává vyrůstat výrazné malířské osobnosti se stále rozvíjejícím se potenciálem. Gruberův jemně vytříbený výraz nabývá své fajnovosti také díky užití techniky klasického oleje, který je mezi mladými umělci v zrychlené současnosti vytlačován technologicky jednodušším a ze své podstaty povrchnějším akrylem. Gruberova malba tak získává se zpomaleným časem a s ním souvisejícím usebráním dnes nám všem tolik potřebnou hloubku.06.06.2019 - 13.07.2019Volný prostor Jakuba Strettiho
15.03.2019 - 25.04.2019Marek Schovánek / Austerity
25.10.2018 - 24.11.2018Istant Live
22.03.2018 - 21.04.2018PO_CHOUTKY
16.02.2018 - 15.03.2018GEKW - GesamteEntarteteKunstWerke
07.09.2017 - 12.10.2017SEN/DEN
01.06.2017 - 30.06.2017Zelený ostrov
16.02.2017 - 18.03.2017Eliška Jakubíčková – Soucit
20.10.2016 - 25.11.2016Martin Mainer Sochy a Obrazy (2010-16)
09.09.2016 - 13.10.2016Aleš Růžička
02.06.2016 - 14.07.2016Petr Gruber Může to být jinak
12.09.2014 - 11.10.2014DVĚ TVÁŘE Lukáš Orlita

Petr Gruber Může to být jinak - www.iUmeni.cz (02.06.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Sakrálne umenie