Petr Dub – Výběr ze svislé tvorby

11.05.2017 - 16.06.2017Výtvarné umění

Jakkoli zní název výstavy jako prvoplánový vtip, má své opodstatnění. Přesto, že je v něm obsažena jistá ironie, přibližuje mediální identitu tvorby Petra Duba

Autor dlouhodobě zkoumá (fyzické) limity závěsného obrazu, buduje faktické i mentální napětí mezi povrchem a vnitřní konstrukcí, řeší otázky jeho smyslového i paradigmatického vnímání.
Petr Dub uvažuje o obrazu v souvislostech, které jsou definovány jednak architekturou konkrétního prostoru, v němž je instalován, jednak institucionálním a kulturně společenským rámcem. Sám často uvádí, že obraz je „nejupřímnější“ v ateliéru. (Je třeba připomenout, že Petr Dub představuje typ „ateliérového“ umělce, jehož umělecká činnost není výlučně podmíněna výstavními příležitostmi.) Další přesuny obrazu už totiž vytvářejí jiné interpretační pole – kritik i teoretik své výklady formulují právě a jen v režimu nastaveném galerijním provozem, konstituovaném na základě oborového konsensu. Ironie v názvu výstavy tedy souvisí s Petrovými dlouhodobými hrátkami s výtvarnými žánry; s tradičními mediálními kategoriemi, které jsou obvykle stavěny do protikladu, jako je obraz a objekt nebo plošná a prostorová tvorba. Opakované transfery mezi těmito úrovněmi pak opodstatňují možnost použití (zdánlivě) nejapného označení „svislá tvorba“, aniž bychom popírali jeho humorný podtón.27.02.2019 - 12.04.2019TOMÁŠ MEDEK HORTUS CONCLUSUS
19.12.2018 - 15.02.2019To je vrba – Petr Kovář
19.04.2018 - 25.05.2018Tomáš Hlavenka: Chateliér
28.02.2018 - 30.03.2018Karel Štědrý / Design for Mars
23.11.2017 - 12.01.2018Ondřej Kotrč – Garden
11.10.2017 - 10.11.2017JANA BERNARTOVÁ – Červená jako Ferrari
11.05.2017 - 16.06.2017Petr Dub – Výběr ze svislé tvorby
16.03.2017 - 21.04.2017Andrej Ševčík – Don´t Push the Button
31.03.2016 - 13.05.2016DANIELA BARÁČKOVÁ / Nebezpečné zábradlíčko
01.10.2015 - 18.11.2015Václav Kočí – Dvojtá dna do tajné schránky
01.09.2014 - 31.12.2014Předválečné a poválečné umění

Petr Dub – Výběr ze svislé tvorby - www.iUmeni.cz (11.05.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Yang Liu. Man meets Woman

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder