Petr Dub: Kolonie svobody (Možnosti Nového národního stylu)

23.09.2016 - 16.11.2016Výtvarné umění

Výstava v Galerii Kvalitář s názvem „Kolonie svobody (Možnosti nového národního stylu)“ představuje místně specifickou realizaci malíře střední generace Petra Duba

Ve své tvorbě se Dub dlouhodobě věnuje kritické analýze malířského média. Na domácí umělecké scéně v tomto ohledu vystupuje aktivně rovněž jako teoretik a diskutér. Jeho disertační práce publikovaná v roce 2012 nesla název Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě a věnovala se tvorbě vybraných umělců nejmladší generace po roce 1996. Dub se v práci zabýval také rozšířeným vnímáním malířství, tzv. expanded painting, kterou symptomaticky považuje za „jednu z nejúspěšnějších tendencí v současné malbě“. Sám jako autor podrobuje při ohledávání možností obrazu plátno i rám zkoumání nejčastěji skrze parametry trojdimenzionálního objektu a instalace; méně často také prostřednictvím projekce nebo digitální fotomontáže. Na teoretické i praktické rovině se zajímá rovněž o úzkou vazbu architektury na umění. Jeho vzrůstající pozornost tímto směrem je následkem přirozeného procesu a aktivního zájmu o lokání společenské dění. Jako předseda Spolku Skutek mimo jiné usiluje o to, aby rozpočty na veřejné stavby počítaly s investicí do umění ve výši 1–4 procent z celkových nákladů stavby. V zahraničí se dnes jedná o zcela běžnou formu podpory umění; u nás byla tato norma zrušena po roce 1989.Petr Dub: Kolonie svobody (Možnosti Nového ná… - www.iUmeni.cz (23.09.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Anton Cepka | Kinetický šperk