Petr Dub: Kolonie svobody (Možnosti Nového národního stylu)

Výtvarné umění 23.9.2016 - 16.11.2016 • Senovážné náměstí 17, Praha, Česká republika

Výstava v Galerii Kvalitář s názvem „Kolonie svobody (Možnosti nového národního stylu)“ představuje místně specifickou realizaci malíře střední generace Petra Duba

Ve své tvorbě se Dub dlouhodobě věnuje kritické analýze malířského média. Na domácí umělecké scéně v tomto ohledu vystupuje aktivně rovněž jako teoretik a diskutér. Jeho disertační práce publikovaná v roce 2012 nesla název Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě a věnovala se tvorbě vybraných umělců nejmladší generace po roce 1996. Dub se v práci zabýval také rozšířeným vnímáním malířství, tzv. expanded painting, kterou symptomaticky považuje za „jednu z nejúspěšnějších tendencí v současné malbě“. Sám jako autor podrobuje při ohledávání možností obrazu plátno i rám zkoumání nejčastěji skrze parametry trojdimenzionálního objektu a instalace; méně často také prostřednictvím projekce nebo digitální fotomontáže. Na teoretické i praktické rovině se zajímá rovněž o úzkou vazbu architektury na umění. Jeho vzrůstající pozornost tímto směrem je následkem přirozeného procesu a aktivního zájmu o lokání společenské dění. Jako předseda Spolku Skutek mimo jiné usiluje o to, aby rozpočty na veřejné stavby počítaly s investicí do umění ve výši 1–4 procent z celkových nákladů stavby. V zahraničí se dnes jedná o zcela běžnou formu podpory umění; u nás byla tato norma zrušena po roce 1989.

Program

Jan Poupě. Grotta
15.11.2023 - 11.2.2024


Další události

Architektura

Česká a slovenská architektura

10.10.2023 - 30.11.2023
Praha · Pražský hrad

Výstava je nerozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století.

Detail
Výtvarné umění

Luisa Kasalicky a Siegfried Zaworka

6.10.2023 - 30.11.2023
Brno · Vila Löw-Beer

Ve schodišťové hale vily Löw-Beer v Brně vystavují své obrazy rakouští umělci Luisa Kasalicky a Siegfried Zaworka.

Detail
Výtvarné umění

Mléčný protest – Denisa Langrová

23.9.2023 - 30.11.2023
Praha · Galerie La Femme

Výstava Denisy Langrové v Galerii Kabinett

Detail
Výtvarné umění

Větrné krajiny | výstava

20.9.2023 - 30.11.2023
Opava · Galerie Cella

Výstava zkoumá způsoby zachycení extrémních meteorologických situací. 

Detail
Fotografie

Orlické hory na historických snímcích Jo …

1.8.2023 - 30.11.2023
Rychnov nad Kněžnou · Orlická galerie

Výstava unikátních snímků zachycujících podobu krajiny, běžný život i zvláštní okamžiky v životě obyvatel Orlických hor.

Detail