Pavel Roučka, Mezi askezí a extází

30.01.2017 - 09.04.2017Výtvarné umění

Výstava Pavla Roučky v Museu Montanelli nazvaná Mezi askezí a extází představuje ustálené, leč stále experimentální dílo tohoto vyzrálého malíře.

Roučka si po celou kariéru udržuje fenomenální, silnou a neutuchající kreativní energii a téměř obsesivní potřebu malovat a tvořit.

U velkoformátových pláten z rané fáze své tvorby Roučka tíhne spíše k proudu nové figurace, již před mnoha lety však dospěl k individuálnějšímu, suverénnímu a uvolněnějšímu rukopisu.
V jeho díle se neustále střídají fáze extatické akční exprese, odrážející jeho netrpělivé tvůrčí nutkání, s obdobími klidného, téměř asketického, abstraktního duchovního projevu.
Inspiraci čerpá všude kolem sebe a podrobně se zaobírá řadou nejrůznějších témat, zejména těch pramenících z vnitřního dialogu. Je pozoruhodné a obdivuhodné zároveň, s jakou lehkostí dokáže vykouzlit rozhovor s předměty ze své duševní paměti.
Roučkův vztah k prostým materiálům, jako je kámen, písek a půda, ale i beton a nejrůznější jiné substance, odhaluje možná jeho lásku k architektuře všech druhů a stylů. Neváhá střídat materiály, barvy i tvůrčí nálady, do nichž se naplno noří, dokud jimi není zcela pohlcen. Po celou dobu své tvorby se Roučka pravidelně vrací k dřívějším námětům a nebojí se je přehodnocovat, vždy však v duchu původního vizuálního stylu. Trpělivost pociťuje pouze v útrobách svého atelieru.
Jedno se však v Roučkově tvorbě nemění: Jeho typická, nakloněná, imaginární, nezaměnitelná figura, ztrácející rovnováhu nebo ji právě nacházející, figura v předklonu, záklonu, mostu, figura schoulená, stojící na hlavě, klečící, létající, neustále na hraně nebo oběma nohama na zemi či v nebi, figura zkoušející svou novou pozici v trpělivém experimentu. Patří sem však i figury milující, komunikující, abstraktně smyšlené či konkrétní, čekající na odpovědi, které nikdo z nás nikdy nenajde, neuslyší ani neuvidí, neboť se skrývají daleko a hluboko v Pavlově universu.
Tušit je můžeme snad jen v jemné a citlivě křehké kresbě, nenápadně pohozené na jeho psacím stole.

Dadja Altenburg-Kohl
Kurátorka výstavy17.11.2022 - 30.08.2023MYTHOS?
24.10.2019 - 23.02.2020Legenda in MeMoriamCornelia Renz & Belle Shafir
23.10.2019 - 23.02.2020Legenda in Memoriam / Belle Shafir & Cornelia Renz
01.10.201910 let MuMo
28.09.2018 - 26.05.2019Richard Stipl & Josef Zlamal- East of Eden
16.03.2018 - 30.06.2018Mythos Europa /ANTOINETTE
13.10.2017 - 23.02.2018Ludmila Jandová / Mezi nebem a zemí
28.04.2017 - 26.07.2017KONTINUITA / Vladimír Novák
30.01.2017 - 09.04.2017Pavel Roučka, Mezi askezí a extází
14.09.2016 - 11.12.2016ROK ČESKÝCH KLASIKŮ – Václav Bláha
29.11.2016Rozhovory s umělcem Václavem Bláhou
14.09.2016 - 30.10.2016ROK ČESKÝCH KLASIKŮ – Václav Bláha
06.10.2016Konentovaná prohlídka / Václav Bláha
23.03.2016 - 22.06.2016Substantia Nigra / Kai Teichert
20.11.2015 - 28.02.2016Rozcestníky – Crossroads
04.06.2015 - 25.10.2015Na film!
17.10.2014 - 01.02.2015Zemřít pro nesmrtelnost
20.02.2014 - 30.05.2014Trvalé rozpínání

Pavel Roučka, Mezi askezí a extází - www.iUmeni.cz (30.01.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Toyen - Ilustrovaná biografie