Pavel Humhal: NESOUHLASÍM S VÁMI, ALE SNAD MÁTE PRAVDU…

18.03.2017 - 21.04.2017Výtvarné umění

Morální konflikt mezi hledáním pravdy a prosazováním vlastního názoru

můžeme opsat jako intuitivní vědomí, které je korigováno faktickými důkazy vědy, nebo jako naše logické chápání světa, které je v rozporu s kulturními memy, které v nás kódují náboženství, víra a historie. V podobné situaci se nachází vizuální umělec, který se nemůže vyhnout obecným vizuálním znakům, které jsou snadno dešifrovatelné, a na straně druhé je vystaven silně individualizovaným afektům, kdy reagujeme na vznikající situace krajně iracionálně.

Akce:
Výstava tematizuje nejistá pole mezi znalostí a intuicí, mezi pravdou a lží, mezi skutečností a iluzí. Osou výstavy jsou akce-performance, které transmutují instalace do instantní reality a zpřítomňují situace mezi těmito krajními morálními body.Pavel Humhal: NESOUHLASÍM S VÁMI, ALE SNAD MÁ… - www.iUmeni.cz (18.03.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Gregor Johann Mendel