Past Lives

09.10.2019 - 16.11.2019Výtvarné umění

Zapomenuté vzpomínky, blízcí neznámí a výchozí materiál staré fotografie, jejímž postavám umělci přináší nové pole působnosti k životu.

Neočekávaně vložené prvky a nikdy neproběhlé situace vytváří zcela nové vztahy a to jak mezi umělci a jejich uměleckými díly, tak také mezi divákem a figurami právě z těchto obrazů. Postavy jsou nahlíženy z různých úhlů pohledu a umisťovány do nových kontextů, které v nás mohou vyvolat úsměvné pocity, ale také mírný neklid a mnoho otázek, jak nad obrazy a figurami samotnými, tak nad našimi životními příběhy, které mnohdy mohou také působit jako sled absurdních a nepochopených situací a vztahů.17.01.2020 - 22.02.2020Jakub Špaňhel : Pět světel nad vodou
09.10.2019 - 16.11.2019Past Lives
14.09.2019Umění starých mistrů
17.04.2019 - 25.05.2019ORIENTace
28.03.2019Umění starých mistrů 16. - 19. století
13.02.2019 - 02.03.2019I N : F O R M
30.08.2018 - 10.10.2018Slovenské národní povstání
29.03.2018 - 15.05.2018Resurrection

Past Lives - www.iUmeni.cz (09.10.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Radka Bodzewicz - Božská komedie

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder