Páření

22.01.2014 - 26.02.2014Výtvarné umění

Projekt Páření je zaměřen na malířskou spolupráci studentky Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity a absolventa malířského ateliéru Fakulty výtvarných umění v Brně.

Jejím výsledkem jsou společně i samostatně malované obrazy, které nespojuje toliko zobrazované téma jako samotná koncepce jejich vytváření postavená na střetu dvou odlišných výchozích pozic. Pozic, jež se vzájemně ovlivňují a usměrňují nebo naopak destruují jedna druhou. To vytváří podmínky pro zkoumání nové metodologie – přehodnocování vlastních tvůrčích postupů a objevování nových.

Do popředí zájmu je zde proto postavena spolupráce v tvořivosti, kdy umění a jeho konvence neprozkoumává jeden člověk, amatér nebo profesionál, ale oba společně. Věci, které znají a naučili se je nějak chápat najednou získávají jinou perspektivu. Záměr projektu proto netkví v jejich srovnávání. Za současného stavu chápání, kdy je každý umělec nevyhnutelně soupeřem ostatních tvůrců, je totiž většinou likvidována možnost vzájemné inspirace i smysluplnost samotného tvoření. Při společné práci je nemožné dodržet individuální vizi toho, jak má obraz vypadat. Vše se odehrává v rovině dialogu a koncept se pružně mění. Proto je nutné rezignovat na svá vlastní sdělení a zaměřit se více na vizuální řeč obrazu. Na kvality tvaru, barev atd. Účinkem toho se pak obrazy uchylují k zdánlivé jednoduchosti – často jen základní čisté barvy, obrysová kresba a grafická stylizace, připomínající zhuštěné dětské kresby a diletantismus.

Ačkoliv schopnost tvořit je každému dána, nechceme obhajovat stav, kdy o všem, co bude vytvořeno, je možné sobě nabubřele namluvit, že daný výtvor náleží do uměleckého prostoru. Nechceme na diletantství pohlížet jen jako na další uměleckou pózu, ale jako na možnost katarze tvůrčí kreativity. Kromě ústředního tématu vzájemného ovlivnění a přejímání témat i forem jsou viditelné i další otázky, které stojí za bližší prozkoumání. Mezi nimi se nabízí úvaha, zda umělcem se jedinec rodí či se jím stává, případně v jakém momentu už jím je? Jaké je umělcovo vnímání a zda, případně jak, se liší od těch, kteří nemají umělecké vzdělání a především sami aktivně netvoří.

Projekt rovněž reaguje na problém vzájemné izolovanosti studentů umělecké teorie a samotné umělecké tvorby a tyto dvě obvykle odloučené oblasti propojuje. Efektivitu a průběh spolupráce dokumentují vzniklá díla, z nichž vybraná doplňuje autorský komentář.

Kurátorka: Zuzana Janečková15.11.2022 - 28.01.2023Zbyňek Baladrán – Nekrologie
12.05.2021 - 14.06.2021Johana Merta – Neboj se a neplač
16.05.2019 - 27.07.2019…když keramika ještě nebyla cool
01.12.2018 - 23.12.2018December Design Days
01.12.2017 - 17.12.2017December Design Days
08.11.2017 - 02.12.2017Když nastala rovnováha
20.09.2017 - 28.10.2017Prohnutá dlažba – Alžběta Bačíková
20.09.2017 - 28.10.2017CZECH ASMR / CHUŤ UHLÍ
20.09.2017 - 28.10.2017Od knihy ku knihe
20.09.2017 - 27.10.2017Ritual Invest a.s. IČO: R210T1U7S
07.09.2016 - 15.10.2016Barbora Fastrová, Miroslava Večeřová --- BARBORA A MIROSLAVA
10.02.2016 - 23.04.2016NAME OF MY DOG IS ERICH FROMM
10.02.2016 - 12.03.2016Trenažér
28.10.2015 - 01.12.2015Oči přetékají, víčka ale nepřivíráš
28.10.2015 - 28.11.2015Obrněné oko
28.10.2015 - 28.11.2015Zakázka č. 39 → Impression, soleil levant & bells morbido → Akustická příroda a pár kapek krve
25.03.2015 - 05.05.2015Mezi sklady / Jiří Staněk
25.03.2015 - 05.05.2015Zánik prostoru jako následek barevné syntézy / Břetislav Malý
25.03.2015 - 05.05.2015Moře klidu / Martin Špirec
17.12.2014 - 27.01.2015Ondřej Basjuk: Pozice X
17.12.2014 - 27.01.2015Monika Žáková: Pastel, nůžky, papír
17.12.2014 - 27.01.2015Iveta Bradáčová: IDYLA
12.03.2014 - 15.04.2014Digital Exchange
05.03.2014 - 15.04.2014Na moři se neztratím a slzy v radost obrátím
05.03.2014 - 15.04.2014Interest
05.03.2014 - 15.04.2014Škůdci
22.01.2014 - 05.03.2014Alotrium (Expanded performance)
22.01.2014 - 26.02.2014Nezapomeň si umýt ruce
22.01.2014 - 26.02.2014Páření

Páření - www.iUmeni.cz (22.01.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder