Panovníci Českých zemí /Reliefní obrazy Jarmily Haldové

24.06.2017 - 10.09.2017Výtvarné umění

Výstava k 300. výročí narození císařovny Marie Terezie.

Jarmila Haldová, rozená Havlíková, si vydobyla
jméno ve výtvarném světě nápaditými a sochařsky
dovednými dřevěnými skulpturami a reliéfními
obrazy. Osvědčila se však i jako minuciózní malířka
botanických krás i jako ilustrátorka pohádek a tvůrce
papírového, typicky českého betlému. Kromě svých
kulturních závazků v regionu bydliště stačila porodit
čtyři syny.
Od dětských let se intenzivně zajímala o historii
a později také o botaniku, kterou se celý život zabývá
její manžel. Vážnější zájem o uměleckou tvorbu lze
u Jarmily Haldové vystopovat již v sedmdesátých
letech, kdy vytvořila množství botanických ilustrací
na špičkové úrovni. Některé z nich byly publikovány
v zahraničních odborných časopisech. Proto je od této
doby známá v zahraničí (především v USA a Velké
Británii) jako vynikající ilustrátorka rostlin. Dokládá
to několik stran odkazů v celosvětovém seznamu botanických
ilustrací (Index Londonensis). V roce 1975
se s rodinou přestěhovala z Prahy do Sedloňova
v Orlických horách, kde začala tvořit dřevěné plastiky
s dětskou tématikou − inspirace doma měla věru dost. Později začaly vznikat větší tematické celky (kolekce
bohů z řecké mytologie, soustružené a kolorované
postavy z Mozartových oper, postavy z Babičky Boženy
Němcové).Panovníci Českých zemí /Reliefní obrazy Jarmi… - www.iUmeni.cz (24.06.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Pojmy estetiky: analytický přístup

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder