PAMĚŤ – PŘELUD – PŘEDSTAVA

Výtvarné umění 15.3.2016 - 10.4.2016 • Jungmannova 31, Praha, Česká republika

současná slovenská nadreálná malba

Alena Adamíková, Eva Činčalová, Mária Čorejová – Miriam Šebianová, Oto Hudec, Kristína Meszároš, Miror Noir (Miloš Kopták – Rai Escalé), Ivana Oroszová, Michaela Rázusová Nociarová; kurátor Luboš Lehocký

Záměrem výstavního projektu je prezentovat tvorbu vybrané skupiny slovenských umělců, kteří ve své práci reflektují fenomény, na něž odkazuje název výstavy. Vystavující přitom nepřímo navazují na symbolistické, surrealistické a magicko-realistické tendence, přítomné ve slovenském a českém umění 20. a 21. století, jež různým způsobem aktualizují. Autorem koncepce výstavy je Mgr. Luboš Lehocký, odborným garantem vystavujících je vysokoškolská pedagožka, teoretička a historička umění Mgr. Beata Jablonská P.h.D. Přínos výstavy spočívá také v konfrontaci slovenské tvorby se zahraničním kontextem a teoretické reflexi předmětného tématu, zpracovaného v textu kurátora a očekávaných recenzích.

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail