Osobní výběr III - Václav Malina, malíř

Výtvarné umění 16.1.2014 - 30.3.2014 • nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb, Česká republika

V cyklu „výstav z depozitáře“ tentokrát představí svůj výběr Václav Malina (*1950), malíř, ale také výtvarný publicista, pedagog, kurátor mnoha výstav a v letech 2001–2012 ředitel Galerie města Plzně.

V jeho vlastním malířském díle sehrává zásadní roli barva. Svého času jej hodně ovlivnila tvorba dvou malířů, k nimž se hlásí jako ke svým učitelům – Jiřího Patery a Zdeňka Sýkory. Zejména plzeňský Patera jej v jeho počátcích nasměroval k plošné malbě, založené na kompozici barevných polí. Václav Malina svou malbu vždy doprovázel i teoretickou reflexí a mj. ji vřazoval do jisté souvislé linie existující v českém umění, tvořené právě malíři-koloristy, jejichž dílo obdivuje a miluje. Tato linie počíná Janem Preislerem a pokračuje jeho žákem z pražské Akademie Martinem Salcmanem, u něhož po válce studoval na Pedagogické fakultě právě Patera. Václav Malina se ve svém výběru věnoval právě tématu kolorismu. Vedle zmíněných jmen, z nichž zejména Patera je ve sbírkách galerie zastoupen špičkovými díly, představí i další malíře, v jejichž díle sehrává barva klíčovou roli zejména ve spojení s krajinou – Karla Malicha, Karla Valtra, Oldřicha Smutného a Daisy Mrázkovou.

Osobní výběr III - Václav Malina, malíř


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail