Opus magnumF. X. Naske, Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze, 1905 Josef Koudelka, Na kopané

Výtvarné umění 2.4.2015 - 21.6.2015 • nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb, Česká republika

V rámci výstavního formátu opus magnum nyní prezentujeme dva obrazy pozapomenutých autorů první poloviny 20. století, které jsou zcela výjimečné svým obsahem.

Obraz Fotbalové utkání Angličanů se Slávií v Praze namaloval v roce 1905 František Xaver Naske (1884–1959). O dva roky později představil Josef Koudelka (1877–1960) na vánoční výstavě v Praze olej Na kopané, jehož kompozice byla zřejmě Naskovým plátnem ovlivněna. Zatímco u prvního díla nelze s jistotou rozpoznat ani anglický tým, ani jednotlivé hráče, u druhé práce je tomu naopak: jde o zápas S. K. Slavia se Southampton F. C. Díky přesnému zachycení fyziognomie lze na plátně identifikovat slávisty Jana Koška, Richarda Veselého a Jindřicha Baumruka. Není náhodné, že se oba umělci uchýlili k fotbalovému námětu v momentě, kdy byli osloveni modernismem, který byl se sportem bezprostředně spjatý. V českém prostředí se kolem roku 1900 setkáme zejména se zvýšeným zájmem o fotbal, a to například u malířů Miloše Jiránka a Jana Preislera. Naskeho plátno i Koudelkův obraz tak představují nejen dosud téměř neznámou epizodu jejich tvorby, ale poskytují i obecnější svědectví o dobovém směřování českého moderního umění.

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail