Ondřej Kotrč – Garden

23.11.2017 - 12.01.2018Výtvarné umění

Práce Ondřeje Kotrče spadá do široké oblasti abstraktní malby a neméně rozsáhlé sféry procesuálních a performativních přístupů k tomuto médiu.

Konkrétněji se nabízí vztahovat autorovy postupy k tvorbě jeho kolegů z okruhu Ateliéru malířství 3 brněnské Fakulty výtvarných umění vedeného Petrem Kvíčalou, jako jsou Petr Dub nebo Milan Houser. Mezi společné jmenovatele jejich tvorby patří fascinace optickými vlastnostmi barvy ve vztahu k použitému podkladu, tematizování adjustace obrazu a rámování nebo potřeba testování a ověřování nových technologických postupů včetně používání průmyslových technik a materiálů, které „odsouvají štětec, olej i akryl do starého železa“. S tím také souvisí dočasnost a někdy i netrvanlivost některých Kotrčových materiálových experimentů, ať už je záměrná jako v případě jeho radikálně pojaté bakalářské práce, v níž nechal v interiéru vyhrazeném prezentaci školních projektů tát barevné bloky z pigmentů a ledu (Nikdy na tebe nezapomenu, 2011), nebo nezáměrná jako v případě pozdějších sakrálních objektů z mýdla, které postupem času a vlivem teplotních výkyvů také – třebaže nechtěně – mění svou konzistenci. Skutečně ovšem nechtěně? Zůstává otázkou, nakolik si umělec nárokuje autoritativní dozor nad životností i podobou artefaktu a nakolik se nechává překvapovat výsledným chováním nezavedených materiálových a technologických konstelací. Jedná se o nahodilý sled pokusů, nebo o programovou zálibu v samovolných procesech a nečekaných výsledcích? V tomto ohledu je velmi příznačný název jedné z úvodních Ondřejových výstav – Random (Galerie ART, Brno, 2011).27.02.2019 - 12.04.2019TOMÁŠ MEDEK HORTUS CONCLUSUS
19.12.2018 - 15.02.2019To je vrba – Petr Kovář
19.04.2018 - 25.05.2018Tomáš Hlavenka: Chateliér
28.02.2018 - 30.03.2018Karel Štědrý / Design for Mars
23.11.2017 - 12.01.2018Ondřej Kotrč – Garden
11.10.2017 - 10.11.2017JANA BERNARTOVÁ – Červená jako Ferrari
11.05.2017 - 16.06.2017Petr Dub – Výběr ze svislé tvorby
16.03.2017 - 21.04.2017Andrej Ševčík – Don´t Push the Button
31.03.2016 - 13.05.2016DANIELA BARÁČKOVÁ / Nebezpečné zábradlíčko
01.10.2015 - 18.11.2015Václav Kočí – Dvojtá dna do tajné schránky
01.09.2014 - 31.12.2014Předválečné a poválečné umění

Ondřej Kotrč – Garden - www.iUmeni.cz (23.11.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Svět Václava Ciglera

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder