Ondřej Kotrč – Garden

23.11.2017 - 12.01.2018Výtvarné umění

Práce Ondřeje Kotrče spadá do široké oblasti abstraktní malby a neméně rozsáhlé sféry procesuálních a performativních přístupů k tomuto médiu.

Konkrétněji se nabízí vztahovat autorovy postupy k tvorbě jeho kolegů z okruhu Ateliéru malířství 3 brněnské Fakulty výtvarných umění vedeného Petrem Kvíčalou, jako jsou Petr Dub nebo Milan Houser. Mezi společné jmenovatele jejich tvorby patří fascinace optickými vlastnostmi barvy ve vztahu k použitému podkladu, tematizování adjustace obrazu a rámování nebo potřeba testování a ověřování nových technologických postupů včetně používání průmyslových technik a materiálů, které „odsouvají štětec, olej i akryl do starého železa“. S tím také souvisí dočasnost a někdy i netrvanlivost některých Kotrčových materiálových experimentů, ať už je záměrná jako v případě jeho radikálně pojaté bakalářské práce, v níž nechal v interiéru vyhrazeném prezentaci školních projektů tát barevné bloky z pigmentů a ledu (Nikdy na tebe nezapomenu, 2011), nebo nezáměrná jako v případě pozdějších sakrálních objektů z mýdla, které postupem času a vlivem teplotních výkyvů také – třebaže nechtěně – mění svou konzistenci. Skutečně ovšem nechtěně? Zůstává otázkou, nakolik si umělec nárokuje autoritativní dozor nad životností i podobou artefaktu a nakolik se nechává překvapovat výsledným chováním nezavedených materiálových a technologických konstelací. Jedná se o nahodilý sled pokusů, nebo o programovou zálibu v samovolných procesech a nečekaných výsledcích? V tomto ohledu je velmi příznačný název jedné z úvodních Ondřejových výstav – Random (Galerie ART, Brno, 2011).Ondřej Kotrč – Garden - www.iUmeni.cz (23.11.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Pražské vize

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder