Oldřich Blažíček - malíř radosti

06.01.2017 - 25.02.2017Výtvarné umění

Výstava k příležitosti 130. výročí narození uznávaného malíře z Vysočiny

Výstava, připravená k jeho sto třicátému výročí narození, představí díla ze soukromých sbírek z Vysočiny, dále ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a z Českého muzea hudby v Praze. Mnohá z těchto pozoruhodných děl dosud nebyla vystavena, a jihlavská veřejnost tak má unikátní příležitost spatřit poprvé obrazy odbornou literaturou nezdokumentované. Soubor prací vybraných s přispěním kurátora výstavy Zdeňka Geista zachycuje celou tvůrčí dráhu výjimečného malíře.
Kolekce vystavených obrazů zahrnuje čtyři stěžejní náměty, jimiž se Oldřich Blažíček během své padesátileté práce zabýval. Především je to krajinomalba, často právě z Vysočiny. Rožná v různých ročních obdobích, oblíbený námět polních prací nebo veduta Nového Města na Moravě. Patří sem i motivy ze Slovenska, kam se Blažíček rád vracíval. Jiným námětem tvorby jsou ojedinělé kostelní a chrámové interiéry, zachycené na cestách po Itálii, Dalmácii či Slovensku. Zahrnuta je i bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. Oldřich Blažíček proslul i jako malíř originálních skic a obrazů, na nichž ztvárňoval své dojmy z cest napříč celou Evropou. Nechybí ani mořský motiv s nekonečným obzorem coby protiváha prostým venkovským chalupám rodné Vysočiny. Zejména v posledním období tvorby se Blažíček věnoval květinovým zátiším, jejichž předlohou mu často byla květena vlastní zahrady. Obraz alpské krajiny z roku 1915 dává naopak upomenout na Blažíčkův vojenský pobyt v letech první světové války v Tyrolsku, z něhož jej vysvobodila práce v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. Zajímavou součástí výstavy jsou dvě díla z pozůstalosti hudebního skladatele a prezidenta České akademie věd a umění Josefa Bohuslava Foerstera (dnes ve sbírce Národního muzea).
Výstava má být nejen připomenutím jednoho z nejvýraznějších malířů původem z Vysočiny, ale i poctou jeho tvorbě. Oldřichu Blažíčkovi se dostalo uznání již za jeho života, svými současníky byl vyhledáván a ctěn. Blažíčkovým obrazům, a tím i jemu samotnému, se zasloužené pozornosti dostává i nyní, více než sedmdesát let po jeho smrti. Je pořád vystavován, jeho neznámá díla jsou nadále dokumentována, na trhu uměleckých děl je stále více poptáván a ceněn.
Vystavená kolekce Blažíčkových obrazů v Domě Gustava Mahlera je připomenutím jihlavské veřejnosti, jak výjimečný umělec z Vysočiny pocházel.02.10.2019 - 23.11.2019Irena Wagnerová - Zátiší
10.07.2019 - 08.09.2019Oldřich Smutný - Obrazy
07.03.2018 - 29.04.2018Geometria rare anima est - Štěpán Málek
06.09.2017 - 18.11.2017Miroslav Machotka - po vrstvách
14.03.2017 - 30.04.2017Huck Finn – Obrazy od Seiny
06.01.2017 - 25.02.2017Oldřich Blažíček - malíř radosti
29.11.2016 - 30.12.2016Krása knižních vazeb
21.09.2016 - 19.11.2016Opuštěné světy
20.01.2016 - 05.03.2016Václav Rožánek: obrazy a monotypy

Oldřich Blažíček - malíř radosti - www.iUmeni.cz (06.01.2017)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Knižní novinka

Prostor Zlín - PZ  1/2023

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder