Olaf Hanel: Kolem dokola a jinak

03.06.2014 - 28.06.2014Výtvarné umění

Vernisáž výtvarných prací Olafa Hanela.

Olaf Hanel (*1943 Praha) je malíř, grafik, sochař, kurátor a výtvarný kritik, jeden z hlavních představitelů českého akčního umění šedesátých a sedmdesátých let. V letech 1960 až 1965 studoval na Pedagogickém institutu v Pardubicích. Od roku 1967 do 1970 působil jako ředitel Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, kde připravil mj. výstavy Ladislavu Novákovi, Bohdanu Lacinovi, Naděždě Plíškové či Bohuslavu Reynkovi. V té době začal vytvářet své konceptuální projekty. Po příchodu do Prahy v roce 1971 působil v okruhu Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, jejíž členové se také stali účastníky Hanelových akcí. Po podpisu Charty 77 byl zaměstnán jako čerpač vody a topič. V únoru 1979 emigroval do Vídně, odkud se po půl roce přesunul do kanadského Montrealu. Zde mezi léty 1982 a 1983 příležitostně pracoval jako tiskař pro nakladatelství Sixty Eight Publishers. Vytvářel landartové skulptury a začal malovat. V roce 1990 se přestěhoval zpět do Prahy, kde téměř dvacet let působil jako kurátor Českého muzea výtvarných umění.03.06.2014 - 28.06.2014Olaf Hanel: Kolem dokola a jinak
11.03.2014 - 06.04.2014Jan Šafránek: Život kolem nás

Olaf Hanel: Kolem dokola a jinak - www.iUmeni.cz (03.06.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Michal Kalhous

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder