Odstavec v glyfech / Paragraph in glyphs

Nová média 6.6.2022 - 25.6.2022 • Hybernská 4, Praha, Česká republika

Výstava diplomantských projektů studentů a studentek Katedry fotografie FAMU

Naše schopnost verbálně i vizuálně artikulovat současná témata brzdí jakési zpoždění v porozumění nepředvídatelného vývoje globálního světa. Nutnost revize výrazových prostředků se propisuje do každodenní komunikace, nutí nás pojmenovávat nové fenomény a hledat nové formy. Kdysi dávno, na dalekých ostrovech, udržovala jedna civilizace své chápání světa prostřednictvím obrazových znaků, jejichž neopakovatelné univerzum sice promlouvá výmluvnou vizualitou, ale pro jeho obsahový přepis neexistuje v dnešním světě ekvivalent. Právě zřetelná inspirace přírodními formami připomíná naše dnešní limity, normativní stránku dnešního světa a ztrátu naší schopnosti symbiózy s přírodou. S vědomím permanentní dočasnosti je informace skrytá v nejaktuálnějších vizuálních záznamech snahou, jak překlenout vzdálenost, kterou staví současný narativ mezi nás a naši přirozenost.

Program

Moje boty, tvoje boty
1.3.2024 - 18.5.2024


Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail